Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 23.5.2018 9:59
Akcie.cz»Zpravodajství»Komentáře a doporučení»Index PMI o výrobě v České republice

Zpravodajství

Index PMI o výrobě v České republice

02.01.2007 10:31:00 | Fio banka

Výroba zakončila rok 2006 v pozitivní náladě

Zaměstnanost a rozpracovanost se zvýšily historicky rekordním tempem

Klíčová zjištění z prosince 2006:

- Tempo nárůstu produkce a nových objednávek se druhým měsícem po sobě upevnilo.

- Zaměstnanost a rozpracovanost se zvýšily nejvyšším tempem v historii průzkumu.

- Inflace vstupních cen zaznamenala nejnižší úroveň za osm měsíců.

Nejnovější data PMI od ABN AMRO naznačila v prosinci celkově ostré tempo nárůstu českého výrobního sektoru a to nejrychlejší zlepšení za čtyři měsíce. Po zvýšení druhým měsícem po sobě ABN AMRO Czech Republic Manufacturing® (PMI®) - který je kompozitním indexem poměřování podmínek ve výrobním sektoru – dosáhl úrovně 56.2. Tato cifra naznačila ostré tempo nárůstu, které bylo větší, než silný průměr za rok 2006.

Průzkum sleduje změny v produkci, nových objednávkách, zaměstnanosti, zásobách a termínech dodání od dodavatelů a poskytuje tu nejrychlejší indikaci obchodních podmínek ve výrobním sektoru. Načtená hodnota indexu nad 50.0 v ukazuje nárůst porovnání s předchozím měsícem, načtená hodnota pod 50.0 znamená snížení.

Ve svém komentáři k nejnovějším zjištěným hodnotám z tohoto průzkumu uvedl Zsolt Papp, Head of CEMA Economics u ABN AMRO toto:

Opětovný nárůst PMI v prosinci nás i nadále přesvědčil o tom, že momentum české výroby zůstává silné. Navzdory prosincovému nárůstu se inflace výstupních cen i nadále nezměnila a zůstala pod úrovněmi zaznamenanými v předešlých obdobích tohoto roku. Tím bylo naznačeno, že risk inflace zůstává pod kontrolou.

Česká výrobní produkce se v prosinci významným tempem zvýšila, tempo bylo nad průměrem tohoto rok jako celku. Tempo nárůstu se po zářijovém a říjnovém zvolnění zrychlilo, bylo podpořeno ostrým nárůstem nových prací. Celkový nárůst nových objednávek v sektoru byl silný a rychlejší, než tempo zaznamenané v předchozích dvou měsících (třebaže mírně slabší než průměr za rok 2006). Bylo také patrné zrychlení nárůstu nových objednávek z exportních trhů.

Rychlejší nárůst nových obchodů vedl v prosinci české výrobce i nadále k rozšíření zaměstnanosti. Navíc, nejnovější zvýšení zaměstnanecké úrovně bylo to nejrychlejší zaznamenané od začátku průzkumu – data byla poprvé nashromážděna v červenci 2001. Současné období silné poptávky po českých výrobcích na trhu bylo dále v prosinci zdůrazněno ostrým nárůstem objemu rozpracovanosti v sektoru.

Termíny dodání od dodavatelů se nadále prodlužovaly. Tempo zhoršení se od listopadu mírně zlepšilo a firmy i nadále investovaly do předskladnění, aby předešly problémům v oblasti produkce. Zásoby nákupů vzrostly osmým měsícem po sobě. Bylo to nejdelší období solidního nárůstu, které bylo dosud průzkumem zaznamenáno. Zásoby hotových produktů se oproti minulému měsíci také snížily, což firmy spojovaly se silným nárůstem objednávek.

Nejnovější data průzkumu ukazují další sérii inflace vstupních cen v českém výrobním sektoru. Bylo hlášeno, že ceny surových materiálů, včetně dřeva a kovů, se zvýšily, stejně tak jako energie. Nicméně, celkově bylo tempo inflace to nejslabší od dubna. Avšak bylo to zvýšení dostatečně silné aby mělo v prosinci za následek zvýšení výstupních cen ve firmách.

Produkce

Sezónně přizpůsobený Index Produkce v prosinci vzrostl na úroveň 58.9, z listopadové 58.0 a naznačil tím ostré zvýšení úrovně produkce a ten nejrychlejší nárůst za čtyři měsíce. Po zvolnění v říjnu na tu nejslabší úroveň za více než rok, nejnovější index zvýraznil energii růstu v českém výrobním sektoru na konci roku 2006. Produkce byla zvýšena dalším nárůstem nových prací.

Nové objednávky

Tempo nárůstu nových objednávek v české výrobě zůstalo v prosinci silné a oproti minulému měsíci zaznamenalo mírný nárůst. Průzkum naznačil v roce 2006 relativně významné tempo nárůstu nových objednávek a během čtvrtého kvartálu bylo tempo nárůstu v souladu s průměrem zaznamenaným za pět a půl let. Během měsíce byla hlášena zdravá poptávka z domácích i zahraničních trhů.

Nové zahraniční objednávky

Sezónně přizpůsobený Index Nových Zahraničních Objednávek vzrostl v prosinci na hodnotu 56.5 z předchozí listopadové 55.5 a ukázal tím ostré zlepšení poptávky ze zahraničí a ten nejsilnější nárůst od srpna 2005. Nové objednávky ze zahraničních trhů se nyní zvyšují devatenáctým měsícem po sobě a tempo nárůstu se během čtvrtého kvartálu nepřetržitě zrychlovalo.

Rozpracovanost

Rozpracovanost se zvýšila v tom nejsilnějším tempu za čtyři roky historie průzkumu. Sezónně přizpůsobený Index Rozpracovanosti ostře vzrostl na hodnotu 58.4 z listopadové 54.7 a tím ukázal ostré zvýšení úrovně rozpracovanosti. 30% respondentů, kteří zaznamenali během měsíce nárůst rozpracovanosti, udávalo jako hlavní důvod tlak na kapacitu z důvodu silného nárůstu nových objednávek.

Zásoby hotových výrobků

Silný nárůst prodeje v prosinci vedl, po nárůstu v předchozím měsíci, k celkovému snížení zásob produktů u českých výrobců. Sezónně přizpůsobený Index Produktů zaznamenal úroveň 48.9, a ukázal tím mírné snížení zásob, které se celkově podobalo průměru pro rok 2006 jako celku.

Zaměstnanost

Úroveň zaměstnanosti se v prosinci zvýšila v tom nejsilnějším tempu v historii průzkumu. Sezónně přizpůsobený Index Zaměstnanosti vzrostl na úroveň 54.5 z listopadové 53.8. Tím naznačil tempo nárůstu úrovně zaměstnanosti, které bylo o něco málo vyšší než předešlá nejvyšší zaznamenaná hodnota v květnu. Průměrná úroveň zaměstnanosti se nyní zvýšila osmnáctým měsícem po sobě. Nejnovější zvýšení bylo firmami přisouzeno vyššímu pracovnímu zatížení.

Výstupní ceny

V prosinci se výstupní ceny se u českých výrobců zvýšily tempem téměř shodným s průměrem pro rok 2006. Vyšší výstupní ceny byly výsledkem vyšších nákladů, které firmy převáděly na zákazníky. Sezónně přizpůsobený Index Výstupních Cen zůstal nad hodnotou beze změny 50.0 v každém měsíci za poslední rok, a nejnovější výsledek 52.2 naznačil mírné tempo inflace.

Vstupní ceny

Sezónně přizpůsobený Index Vstupních Cen se v prosinci druhým měsícem po sobě zvolnil na nejnižší hodnotu za osm měsíců. Nicméně, hodnotou 58.9 nejnovější cifra stále poukuje na ostré tempo inflace vstupních cen v českém výrobním sektoru. Firmy spojovaly vyšší průměrné vstupní ceny s cenami surových materiálů a energie. Specificky bylo uváděno zvýšení cenny dřeva oproti minulému měsíci.

Termíny dodání od dodavatelů

Termíny dodání od dodavatelů se v prosinci dále prodloužovaly. Sezónně přizpůsobený Index Termínů Dodání od Dodavatelů se mírně snížil z listopadové hodnoty 47.2 na 46.7. Tímto naznačil zpoždění dodání během měsíce, které bylo větší, než dlouhodobý průměr. Bylo hlášeno, že hlavním důvodem nejnovějšího zpoždění od dodavaterlů byly nedostatkové surové materiály.

Množství nákupů

V prosinci byl zachován silný nárůst nákupních aktivit u českých výrobců. Sezónně přizpůsobený Index Množství Nákupů mírně vzrostl na novou nejvyšší úroveň průzkumu 60.8 z listopadově 60.6 a naznačil tím ostrý nárůst množství materiálů nakoupených během měsíce. Tato cifra odrazila obojí – ostrý nárůst požadavků firem na produkci a také investice do skladových zásob.

Zásoby nákupů

Index Zásob na Skladě zůstal nad 50.0 osmým měsícem po sobě, což se v historii průzkumu ještě nestalo. Hodnotou 54.3, která je pouze mírně nižší, než do té doby nejvyšší zaznamenaná cifra průzkumu 54.7 (v srpnu), nejnovější hodnota naznačila další silné tempo nárůstu, které bylo v souladu se zaznamenaným trendem v minulých měsících. Firmy zvýšily zásoby, aby se vyvarovaly problémům s dodavateli a protože v budoucnosti očekávají další nárůst poptávky.

ABN AMRO Czech Republic Manufacturing PMI®

Poznámky k údajům

ABN AMRO Czech Republic PMI® je založen na údajích získaných z odpovědí v dotaznících, které jsou každý měsíc zasílány vedoucím pracovníkům do 300 průmyslových firem. Dotazovaní účastníci jsou stratifikováni jednak geograficky, ale také podle mezinárodní standardní průmyslové klasifikace (International Standard Industrial Classification – ISIC), na základě regionálně vázaného a průmyslového příspěvku k hrubému domácímu produktu (GDP).

V odpovědích z průzkumu je zjišťováno, zda došlo ke změně v porovnání s předcházejícím měsícem. Porovnávány jsou údaje shromážděné k polovině měsíce. U každého z indikátorů je pak v hlášení uvedena procentuální hodnota takové odpovědi, čistý rozdíl mezi počtem odpovědí „vyšší/lepší“ a „nižší/horší“ a stanoven tzv. index rozptylu (diffusion). Tento index je součtem pozitivních odpovědí plus poloviny počtu těch, kteří odpovědí „stejné“.

Indexy rozptylu jsou takovým vůdčím indikátorem a jsou vhodným souhrnným měřítkem pro vyznačení převládajícího směru změny. Index s hodnotou vyšší než 50,0 znamená celkový růst dané proměnné, s hodnotou nižší než 50,0 celkový pokles proměnné. Všechny údaje jsou dále sezónně upraveny.

Index Purchasing Manager´s Index (PMI) je kompozitním indexem, založeným na pěti dílčích indexech s následujícími váhami, odvozenými z průzkumů prováděných Institutem řízení dodávek (Institute of Supply Management – ISM) v USA, a to následovně: nové objednávky – 0,3; výstupy – 0,25; zaměstnanost – 0,2; dodací lhůty (sub)dodavatelů – 0,15; zásoba nakoupeného zboží na skladě – 0,1. Index dodacích lhůt je přitom invertován tak, aby jeho změna probíhala porovnatelným směrem. Index PMI ukazuje sumárně stav výrobního sektoru, vyjádřeného jednočíselným ukazatelem.

Další doplňkové informace najdete na: www.ntceconomics.com

Autor: FIO

Poslední zprávy

Právě diskutujete

Škola investování

23.05.2018Zlín
23.05.2018Opava
29.05.2018Hradec Králové
30.05.2018Mladá Boleslav
30.05.2018Ostrava


Zajímavé vzestupy

RWE508,00+120,20
EOAN245,00+6,20
VOW34 560,00+3,38
HEIA2 240,00+2,38
JUVE16,30+1,88

Zajímavé poklesy

DETEL357,00-21,02
NESN1 690,00-14,21
DBK282,00-4,95
AVAST65,00-2,99
EFORU110,00-1,79

Kurzovní lístek

EURdolu25,700-0,07
HUFdolu8,095-0,68
JPYdolu19,661-0,17
PLNdolu5,996-0,72
USDnahoru21,791+0,22

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXnahoru+0,121 104,6509:59:00
RMdolu-0,131 458,6209:59:08
DJIAdolu-0,7224 834,4122.05.18
NASDAQdolu-0,217 378,4623.05.18
SP500dolu-0,312 724,4422.05.18
DAXdolu-1,1513 018,4809:37:58
WIG20dolu-0,592 461,2129.12.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz