Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 23.5.2018 23:01
Akcie.cz»Zpravodajství»Komentáře a doporučení»ABN AMRO INDEX PMI O VÝROBĚ V ČR

Zpravodajství

ABN AMRO INDEX PMI O VÝROBĚ V ČR

01.06.2007 11:33:00 | Fio banka

Silný celkový rozvoj výrobního sektoru byl zachován, výrobní expanze se zrychlovala. Inflace vstupních cen se zvedla na tříměsíční maximum.

Klíčová zjištění za květen 2007:

Další výrazná expanze, ale nárůst ve druhém čtvrtletí zatím pomalejší než v prvním

Nárůst produkce na tříměsíčním maximu

Ostřejší inflace vstupních i výstupních cen

Obchodní podmínky se v české výrobě v květnu nadále ostře zlepšovaly, ačkoli nárůst zůstal pod měrou hodnot zaznamenaných na začátku roku. ABN AMRO Czech Republic Purchasing Managers’ Index® (PMI®) v květnu již třetí měsíc klesal – z únorového rekordu 58.5 až na hodnotu 55.8. To byla nejnižší hodnota od loňského listopadu, ale stále poukazovala na silný růst v sektoru a hlavní cifra zůstala pohodlně nad svým dlouhodobým průměrem 53.9.

Průzkum sleduje změny v produkci, nových objednávkách, zaměstnanosti, zásobách a termínech dodání od dodavatelů a poskytuje tu nejrychlejší indikaci obchodních podmínek ve výrobním sektoru. Načtená hodnota indexu nad 50.0 ukazuje nárůst v porovnání s předchozím měsícem, načtená hodnota pod 50.0 znamená snížení.

Zsolt Papp, vedoucí ekonom CEMA z ABN AMRO komentoval nejnovější zjištění průzkumu slovy:

Hodnota PMI, která již třetí měsíc polevuje, by se mohla vykládat jako znamení zpomalování tempa v české výrobě. My ovšem věříme, že rozvoj i nadále zůstává pevně zajištěn, jak to naznačují vyšší hodnoty v produkci a výrazné nové objednávky. Údaje pro zaměstnanost a zásoby hotových výrobků také podporují náš názor, že se výroba vyrovnala z pravděpodobně neudržitelné špičky, zaznamenané dříve v tomto roce, a že zásadní trend zůstává silný.

Produkce v českém výrobním sektoru v květnu narůstala již padesátý šestý měsíc po sobě. Navíc se tempo rozmachu zrychlilo na tříměsíční maximum díky silné prodejní poptávce. Celkově se nové objednávky v sektoru zvýšily ostrým tempem, nezměněným od předešlého měsíce (i když průměrně slabším než v prvním kvartálu roku 2007).

Rozpracovanost se u výrobců v květnu nadále zvyšovala, naznačujíce tak pokračující tlaky na kapacitu v sektoru. Přesto se tempo nárůstu rozpracovanosti od konce roku 2006 nepřetržitě zpomalovalo, díky podnikům zvyšujícím kapacitu náborem dalších pracovních sil. Výrobní zaměstnanost se v České republice v květnu zvyšovala již dvacátý třetí měsíc, díky snaze podniků uspokojit požadavky nových objednávek a dokončit existující práce. Nicméně, tempo tvorby nových pracovních míst zpomalilo na šestiměsíční minimum.

Inflace vstupních cen v květnu akcelerovala na tříměsíční maximum, což se odrazilo v podobném zvýšení inflace výstupních cen. Panelisté udávali široký sortiment materiálů, včetně kovů, plastů, pohonných hmot a papíru, u nichž se cena od dubna zvýšila.

Stálý tlak na dodavatele vedl v květnu ke snížení dostupnosti surových materiálů a k nejdelšímu prodlužování dodacích termínů zásobitelů za deset měsíců. Výrobci výrazně zvýšili nákupy, aby se vyrovnali výrobní poptávce, a také jako investici do bezpečnostních zásob, aby se pojistili proti dalším prodlevám dodavatelů. Celkově se zásoby vstupů zvyšovaly třináctý měsíc po sobě.

PRODUKCE

Produkční úroveň se u českých výrobců v květnu zvýšila tím nejrychlejším tempem za tři měsíce. Sezónně upravený Index Produkce v květnu vystoupil z dubnové hodnoty 56.6 na 58.3, čímž poukázal na výrazné tempo expanze. Průměrný objem produkce nyní roste již padesátý šestý měsíc po sobě. Zvýšené objemy produkce byly nejčastěji spojovány s rozsáhlými smlouvami, uzavřenými během měsíce, a se zvýšenou kapacitou dílen.

NOVÉ OBJEDNÁVKY

Sezónně přizpůsobený Index Nových Objednávek zůstal v květnu hodnotou 56.5 nezměněn, čímž zaznamenal další nárůst v nových objednávkách v českém výrobním sektoru. I přesto, že bylo tempo nárůstu nových zakázek slabší než v prvním čtvrtletí, zůstalo nad historickým průměrem průzkumu. Podniky hlásily zdravý zájem u stálých i nových zákazníků na domácím i zahraničním trhu.

NOVÉ ZAHRANIČNÍ OBJEDNÁVKY

Zahraniční objednávky se v květnu i nadále zvyšovaly výrazným tempem. Sezónně upravený Index Nových Zahraničních Objednávek klesl z dubnové hodnoty 57.4 na 56.4. Neoficiální údaje, udávané členy průzkumu, odhalily, že východní ekonomiky, jako Rumunsko, Slovensko a Ukrajina, byly klíčovými zdroji rozvoje zahraničních objednávek. Současné období soustavného růstu nových zahraničních objednávek nyní trvá již dva roky.

ROZPRACOVANOST

Objem nedodělaných prací v českém výrobním sektoru v květnu nadále narůstal, což firmy přikládaly zejména tlaku na kapacitu, vyvstávajícího ze stálého rozvoje nového obchodu. Nicméně, sezónně přizpůsobený Index Rozpracovanosti již pátý měsíc polevoval od loňské prosincové hodnoty 58.4 až na 53.2. Tím poukázal na nejslabší nárůst rozpracovanosti za deset měsíců.

ZÁSOBY HOTOVÝCH VÝROBKŮ

Zásoby hotových výrobků u českých výrobců v květnu klesaly již šestý měsíc po sobě. Podniky oznamovaly využívání zásob na uspokojení stále vysoké poptávky. Nicméně, tempo poklesu v inventářích hotových výrobků se od dubna zpomalilo na minimum dosud průzkumem zaznamenané od ledna, díky zvýšení kapacit a rychlému nahrazení vyexpedovaného zboží.

ZAMĚSTNANOST

Růst zaměstnanosti v českém výrobním sektoru se v květnu udržel na stejné úrovni již dvacátý třetí měsíc po sobě. Nábor se zaměřoval na uspokojení nových zakázek a zvyšujících kapacit. Přesto sezónně upravený Index Zaměstnanosti klesal již třetí měsíc od únorového průzkumového rekordu 59.5 a hodnotou 53.5 poukázal na nejpomalejší tempo vytváření nových pracovních pozic v sektoru za sedm měsíců.

VÝSTUPNÍ CENY

Výstupní ceny, účtované českými výrobci v květnu, i nadále narůstaly ostrým tempem. Sezónně přizpůsobený Index Výstupních Cen mírně vystoupil na 57.5, druhou nejvyšší hodnotu v historii průzkumu, jen těsně pod maximem 58.5 zaznamenaným v únoru. Průměrné výstupní ceny nyní narůstají již sedmnáct měsíců. Podniky přímo spojovaly vyšší výstupní ceny se zvýšenou zátěží nákladů.

VSTUPNÍ CENY

Poslední data průzkumu poukázala v květnu na nejrychlejší tempo inflace vstupních cen za tři měsíce. Sezónně upravený Index Vstupních Cen se zvýšil z dubnové hodnoty 58.0 na 59.5, zaznamenávající ostrý nárůst cen surových materiálů a dvacátý druhý posloupný měsíc inflace. Podniky hlásily, že se ceny kovů, plastů, pohonných hmot a papíru během měsíce zvýšily.

TERMÍNY DODÁVEK

Sezónně přizpůsobený Index Termínů Dodání od dodavatelů v květnu klesl z dubnové hodnoty 44.8 na 43.7, signalizující výrazné prodlužování termínů dodavatelů v českém výrobním sektoru a také nejvyšší výskyt průtahů od července roku 2006. Hlavním důvodem pro delší časy dodávek byl podle panelistů pokles v dostupnosti surových materiálů.

MNOŽSTVÍ NÁKUPŮ

Nákupy vstupů u českých výrobců v květnu i nadále rostly. Sezónně upravený Index Množství Nákupů se zvýšil z dubnové hodnoty 58.3 na 58.9, označující ostrý nárůst v nákupu vstupů, o něco málo výraznější než za dubnového sedmiměsíčního minima. Nepřímé výpovědi spojovaly nákupy jednak se současným nárůstem pracovní zátěže a jednak se zásobováním, jako přípravou pro očekávaný nárůst v produkci.

ZÁSOBY NÁKUPŮ

Zásoby nákupů českých výrobců se v květnu rozrostly v průměru již třináctý měsíc po sobě. Ale tempo nárůstu od dubna zpomalilo, jak naznačil sezónně přizpůsobený Index Zásob Nákupů poklesem z hodnoty 54.3 na dvanáctiměsíční minimum 52.1. Pomalejší nárůst zásob vstupů zejména odrážel zrychlení rozvoje produkce během měsíce.

O ABN AMRO Czech Republic PMI®:

ABN AMRO Czech Republic PMI® , je založen na údajích získaných z odpovědí v dotaznících, které jsou každý měsíc zasílány vedoucím pracovníkům do 300 průmyslových firem. Dotazovaní účastníci jsou stratifikováni jednak geograficky, ale také podle mezinárodní standardní průmyslové klasifikace (International Standard Industrial Classification – ISIC), na základě regionálně vázaného a průmyslového příspěvku k hrubému domácímu produktu (GDP).

V odpovědích z průzkumu je zjišťováno, zda došlo ke změně v porovnání s předcházejícím měsícem. Porovnávány jsou údaje shromážděné k polovině měsíce. U každého z indikátorů je pak v hlášení uvedena procentuální hodnota takové odpovědi, čistý rozdíl mezi počtem odpovědí „vyšší/lepší“ a „nižší/horší“ a stanoven tzv. index rozptylu (diffusion). Tento index je součtem pozitivních odpovědí plus poloviny počtu těch, kteří odpovědí „stejné“.

Indexy rozptylu jsou takovým vůdčím indikátorem a jsou vhodným souhrnným měřítkem pro vyznačení převládajícího směru změny. Index s hodnotou vyšší než 50,0 znamená celkový růst dané proměnné, s hodnotou nižší než 50,0 celkový pokles proměnné. Všechny údaje jsou dále sezónně upraveny.

Index Purchasing Manager´s Index (PMI) je kompozitním indexem, založeným na pěti dílčích indexech s následujícími váhami, odvozenými z průzkumů prováděných Institutem řízení dodávek (Institute of Supply Management – ISM) v USA, a to následovně: nové objednávky – 0,3; výstupy – 0,25; zaměstnanost – 0,2; dodací lhůty (sub)dodavatelů – 0,15; zásoba nakoupeného zboží na skladě – 0,1. Index dodacích lhůt je přitom invertován tak, aby jeho změna probíhala porovnatelným směrem. Index PMI ukazuje sumárně stav výrobního sektoru, vyjádřeného jednočíselným ukazatelem.

Autor: FIO

Poslední zprávy

Právě diskutujete

Škola investování

23.05.2018Zlín
23.05.2018Opava
29.05.2018Hradec Králové
30.05.2018Mladá Boleslav
30.05.2018Ostrava


Zajímavé vzestupy

SKAB423,90+1,78
DBK284,00+0,71
UNIPE374,00+0,67
BVB155,00+0,65
TABAK15 240,00+0,40

Zajímavé poklesy

MOL210,40-4,62
AVAST62,50-3,85
NOKIA131,70-2,44
402,20-1,66
CEZ566,00-1,57

Kurzovní lístek

EURdolu25,815-0,44
HUFnahoru8,076+0,23
JPYdolu20,062-2,03
PLNnahoru5,993+0,05
USDdolu22,041-1,14

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXdolu-0,341 099,5416:25:30
RMdolu-0,861 447,9116:50:17
DJIAnahoru+0,2124 886,8122:20:01
NASDAQnahoru+0,647 425,9622:00:01
SP500nahoru+0,322 733,2922:20:01
DAXdolu-1,4712 976,8417:35:28
WIG20dolu-0,592 461,2129.12.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz