Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 23.5.2018 3:40
Akcie.cz»Zpravodajství»Komentáře a doporučení»Ranní přehled 27/11: Pegas, ECM, Orco, AAA Auto, Zentiva

Zpravodajství

Ranní přehled 27/11: Pegas, ECM, Orco, AAA Auto, Zentiva

27.11.2008 10:21:54 | Atlantik

Index PX: 817 bodů (beze změny d/d), objem: 1 892 mil. Kč

Pegas Nonwovens: Neutrální zpráva (Analytik: Petr Novák)

Pegas dnes před otevřením trhu zveřejnil své konsolidované výsledky za 3Q08 (1-3Q08). Výsledky jsou na provozní úrovni v souladu s očekáváním trhu (EBITDA o 3,4 % vyšší, než čekal trh), na úrovni čistého zisku výsledek pozitivně překvapil. Trh očekával čistou ztrátu, ale Pegas vykázal čistý zisk 257 tis. EUR. Důvodem rozdílu je menší než očekávaný dopad přecenění (4,5 mil. EUR, odhad AFT 4,7 mil. EUR) a mírně lepší než očekávaná provozní úroveň.

Tržby za 3Q08 stouply na 35,4 mil. EUR (+18,0 % r/r). Důvodem je hlavně spuštění nové výrobní linky na začátku tohoto roku (nárůst výroby o 22,8 % r/r). Průměrná prodejní cena výrobků totiž klesla o 3,9 % r/r. Rychlejší růst nákladů (mzdy, elektřina, polymery) než výnosů a negativní vliv posílení koruny na náklady (Pegas má většinu provozních nákladů kromě polymerů v korunách) se projevil v tom, že marže EBITDA meziročně poklesla o 11,6 p.b. Provozní zisk EBITDA stoupl na 9,7 mil. EUR (+4,3 % r/r), trh i my očekávali 9,4 mil. EUR. Čistý zisk meziročně výrazně klesl, důvodem je negativní dopad přecenění dluhu za 3Q08 (ve výši 4,5 mil. EUR, náš odhad byl 4,7 mil. EUR). Čistý zisk za 3Q08 činil 257 tis. EUR. Po očištění o přecenění dluhu by zisk stoupl na 4,7 mil. EUR (+12,4 % r/r). Důvodem nárůstu je mírně lepší provozní úroveň a pokles finančních nákladů (Pegas refinancoval svůj dluh)

Společnost v komentáři k výsledkům sdělila, že v příštím roce čeká negativní dopad na marže kvůli růstu nákladů (mzdy, elektřina). Negativně bude působit také pokles prodejů do stavebnictví. Pegas očekává, že letos dosáhne EBITDA loňské úrovně, zatímco dříve firma plánovala nárůst o 5-9 % a my projektovali zvýšení o 5,9 %. Protože čistý zisk překonal očekávání trhu a také provozní úroveň byla mírně lepší, při dnešním obchodování (ovlivněném pozitivní náladou z USA) lze očekávat pozitivní reakci investorů. Na druhou stranu nižší prodeje do stavebnictví by mohly v příštím roce negativně ovlivnit hospodaření firmy.

tis. EUR

3Q08

r/r

3Q07

Trh

AFT

Tržby

35 424

18,0%

30 014

36 200

35 283

EBITDA

9 741

4,7%

9 304

9 420

9 419

marže

27,5%

-3,6 p.b.

31,1%

26,0%

26,7%

EBIT

5 383

-13,8%

6 246

5 230

5 084

marže

15,2%

-5.7 p.b.

20,9%

14,4%

14,4%

Čistý zisk

257

-97,4%

9 840

-950

-492

Zdroj: Pegas, Reuters, ATLANTIK FT.

ECM: Neutrální zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal)

Včera zveřejnila společnost ECM své výsledky za 9M08. Na provozní úrovni vykázala ztrátu 4,4 mil. EUR (oproti zisku 0,1 mil. EUR za 9M07), která tak byla mírně nižší než naše očekávání 5,5 mil. EUR. Důvodem meziročního zhoršení provozní výkonnosti jsou především vyšší administrativní a ostatní náklady, které byly jen částečně kompenzovány vyšším ziskem z přecenění a vyššími čistými výnosy. ECM hodlá v budoucnu snižovat náklady s cílem v roce 2010 dosáhnout provozního zisku, což považujeme za rozumný krok. Čistá ztráta po odečtení minorit dosáhla 21,8 mil. EUR (4,8 EUR/akcii, 120 Kč/akcii), což je téměř v souladu s naší projekcí ztráty 20,7 mil. EUR (ve 3Q08 čistá ztráta činila 2,0 mil. EUR). Loni ECM dosáhlo zisku 4,4 mil. EUR. Důvodem relativně vysoké čisté ztráty jsou vyšší finanční náklady plynoucí zejména z kurzových ztrát (nepeněžní povaha) a z výše uvedených důvodů na provozní úrovni.

Protože výsledky skončily téměř v souladu s našimi odhady, vnímáme je neutrálně. Při dnešním obchodování nečekáme žádnou reakci, což je umocněno současnou dobrovolnou nabídkou převzetí (303 Kč/akcii), která stabilizuje kurz akcie. Upozorňujeme, že včera ČNB oznámila, že nezakázala záměr ECM Group N.V. zkrátit nabídkové období do 5. prosince (tedy o jeden týden), což lze proto v nejbližších dnech očekávat.

IFRS, kons. (tis. EUR)

9M08

r/r

9M07

odhad AFT

Výnosy z pronáj. a ost. výnosy

8 373

32%

6 346

7 552

Zisk z přecenění inv. majetku

3 527

265%

966

2 160

EBIT

-4 369

n.a.

85

-5 522

EBIT marže

-36,7%

n.a.

1,2%

-56,9%

Čistý finanční výsledek

-23 356

n.a.

323

20 672

Zisk před zdaněním

-27 699

n.a.

408

-26 155

Čistý zisk

-21 768

n.a.

4 434

-20 725

Zisk/akcii (EUR)

-4,8

n.a.

1,1

-4,6

Zdroj: ECM, ATLANTIK FT

Orco: Neutrální zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal)

Dnes po zavření trhu zveřejní Orco výsledky za 9M08. Tržby by měly poklesnout o 3 % r/r na 207 mil. EUR. Výše tržeb může být výrazně ovlivněna skutečným počtem prodaných bytů. Položka přecenění investičního majetku by měla přinést stejné číslo jako v pololetí (61 mil. EUR; -37 % r/r), jelikož Orco přeceňuje portfolio na pololetní bázi (nedojde-li k mimořádnému přecenění). Na provozní úrovni by měl být dosažen zisk 32 mil. EUR (+71 % r/r), jehož pokles je dán snížením zisku z přecenění a vyššími provozními náklady (pouze z důvodu snížení hodnoty některých projektů: 41 mil. EUR). Finanční úroveň bude zatížena vyššími úrokovými náklady, které budou částečně kompenzovány ostatními finančními výnosy.

Celkově očekáváme čistou ztrátu 26 mil. EUR (ve 3Q08 ztráta 12 mil. EUR) oproti zisku 68 mil. EUR za 9M07. Vzhledem k tomu, že kromě tržeb by výsledky neměly přinést překvapení, nepředpokládáme výraznou reakci ceny akcie.

IFRS, kons. (tis. EUR)

odhad AFT

r/r

9M07

Tržby

207 082

-3%

213 334

Přecenění inv. majetku

61 067

-37%

96 288

EBIT

31 745

-71%

109 344

EBIT marže

11,8%

-23,5 p.b.

35,3%

Finanční náklady

-45 477

31%

-34 800

Zisk před zdaněním

-13 732

n.a.

74 544

Čistý zisk

-25 917

n.a.

68 429

Zisk na akcii (EUR)*

-2,4

n.a.

6,5

Zdroj: Orco, ATLANTIK FT; *na základě rozdílného počtu akcií

AAA Auto: Neutrální zpráva (Analytik: Patrick Vyroubal)

Zítra před otevřením trhu zveřejní AAA Auto výsledky za 9M08. Již dříve společnost oznámila počet prodaných aut za 9M08 (-17 % r/r z důvodu zpomalení na trhu ojetých vozidel). Očekáváme, že tržby poklesly na 314 mil. EUR (-10 % r/r), protože růst průměrné ceny za auto (+4 % r/r) částečně kompenzoval pokles počtu prodaných vozů. Hrubý zisk by měl klesnout jen o 3 % r/r na 59 mil. EUR, pozitivně by se měl projevil nárůst hrubé marže na 18,9 % (+1,5 p.b. r/r díky většímu zastoupení finančních služeb a prodeje ostatních produktů). Společnost by měla vykázat provozní ztrátu 10 mil. EUR (oproti loňskému zisku 9 mil. EUR), zejména kvůli vyšším personálním a ostatním provozním nákladům. Aktuálně prováděná úsporná opatření mají za následek pokles nákladů, což by se mělo plně projevit v příštích čtvrtletích. Finanční úroveň přinese nižší náklady, což je způsobeno realizací kurzových zisků i přes vyšší úrokové náklady (+65 % r/r).

Celkově odhadujeme čistou ztrátu na 11 mil. EUR (z toho 3,4 mil. EUR v 3Q08), loni to byl zisk 4 mil. EUR. Nedomníváme se, že by výsledky měly mít významný dopad na obchodování, ale kvůli velmi nízké likviditě akcií tomu tak může být. Spolu s výsledky by měly být zveřejněny i nové cíle provozních ukazatelů.

kons. IFRS, mil. EUR

odhad AFT

r/r

9M07

Tržby

313,5

-10%

350,2

Hrubý zisk

59,3

-3%

61,2

Marže hrubého zisku

18,9%

1,5 p.b.

17,5%

EBITDA

-6,0

n.a.

12,0

EBITDA marže

-1,9%

n.a.

3,4%

EBIT

-10,0

n.a.

9,3

Čistý zisk

-11,2

n.a.

4,3

Zisk na akcii (EUR)

-0,17

n.a.

0,06

Zdroj: AAA Auto, ATLANTIK FT

Zentiva: Neutrální zpráva (Analytik: Milan Vaníček)

Podle očekávání Česká národní banka vydala rozhodnutí, které opravňuje Sanofi-Aventis Europe prodloužit nabídku převzetí společnosti Zentiva, která by jinak skončila 28. listopadu 2008, o 12 týdnů, tj. do 20. února 2009. Jen připomínáme, že nabídka je v ceně 1150 Kč/akcii a je podmíněna získáním více než 50% podílu v Zentivě.

Prodloužení je nutné k získání povolení regulatorních orgánů EU. Sanofi-Aventis dle našeho názoru prodloužením rovněž potvrzuje svůj zájem o Zentivu. Jak jsme již dříve uvedli, doporučujeme nabídku využít, vzhledem k současnému dění na světových trzích a k našemu ocenění Zentivy.

Autor: Atlantik FT

Poslední zprávy

Právě diskutujete

Škola investování

23.05.2018Zlín
23.05.2018Opava
29.05.2018Hradec Králové
30.05.2018Mladá Boleslav
30.05.2018Ostrava


Zajímavé vzestupy

RWE508,00+120,20
EOAN245,00+6,20
VOW34 560,00+3,38
HEIA2 240,00+2,38
JUVE16,30+1,88

Zajímavé poklesy

DETEL357,00-21,02
NESN1 690,00-14,21
DBK282,00-4,95
AVAST65,00-2,99
EFORU110,00-1,79

Kurzovní lístek

EURdolu25,700-0,07
HUFdolu8,095-0,68
JPYdolu19,661-0,17
PLNdolu5,996-0,72
USDnahoru21,791+0,22

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXnahoru+0,101 103,2922.05.18
RMdolu-0,451 453,9022.05.18
DJIAdolu-0,7224 834,4122.05.18
NASDAQdolu-0,217 378,4623.05.18
SP500dolu-0,312 724,4422.05.18
DAXnahoru+0,7113 169,9222.05.18
WIG20dolu-0,592 461,2129.12.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz