Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 19.1.2018 8:35
Akcie.cz»Zpravodajství»Odborné články»Ztráty, comebacky, trendy a počasí na burze

Zpravodajství

Ztráty, comebacky, trendy a počasí na burze

07.01.2009 00:00:00 |

Vytváření bloků

Ve své bakalářské práci jsem testoval pohyby cen a objemů ve stejném směru. Po komplikovaném uvažování, které se teď zdá být beznadějně naivní, jsem zjistil, že v oblasti poptávky dojde k něčemu velkému, když 2 po sobě jdoucí zvětšení objemu nastávají ve spojení se dvěma po sobě jdoucími zvětšeními ceny. Nazval jsem to pozitivním průlomem. Definoval jsem negativní průlom jako 2 záporné změny ceny, které nastaly ve spojení se dvěma po sobě jdoucími zvětšeními objemu.

Předpověď byla ta, že jsou akcie náchylnější k růstu po pozitivním průlomu než po negativním průlomu. Tato předpověď byla v mojí práci potvrzena na poválečných datech (1948 – 1961). Pravděpodobnost růstu ve studovaném období byla v měsíci následujícím po pozitivním průlomu 73 procenta. Po negativním průlomu byla pouze 39 procent.

Půlnoční ropa

V mém chlapeckém entuziasmu se žádné rozšíření teorie nezdálo být příliš velké na to, abych se do něj nepustil. Kromě své 24 hod. práce, kterou jsem dělal, když jsem byl doma, jsem s sebou na squashové zápasy nosil stovky novin. Na koleji jsem do 4 nebo do 5 hod. do rána prováděl výpočty a testoval jsem svou teorii na stovkách jednotlivých akciích a na tržních průměrech. Díval jsem se na očekávání, systémy, zkrácené rozptýlení, zahraniční akcie a telegrafní data. Bekerova knihovna na Harvardu měla kopie všech telegrafních kotací z NYSE od roku 1890. Byly to knihy, které obsahovaly téměř 25 000 tržních transakcí, neboli 32 stran s transakcemi za každý den.

Velkolepě jsem zakončil 6. kapitolu bakalářské práce následujícími slovy: „Výsledky ukazují, že logaritmická náhodná procházka si protiřečí s měsíčním chováním cen a objemu S&P v letech 1928 – 1961. Když jsem prostudoval akcie, které projevovaly nedávné příznaky struktury, argumentoval jsem tím, že když by se tyto akcie koupily po pozitivním průlomu a prodaly po negativním průlomu, mohl by spekulant vydělat 260 procent.“ Práci jsem ukončil slovy: „Když to shrneme, studie poskytuje důkazy modelu, který předpovídá systematické a předvídatelné chování akcií. Bylo předloženo, že tíha důkazu dopadla na ty, kteří tvrdí, že se ceny pohybují nepravidelně, což je technicky známo jako náhodná procházka.“

Říká se, že není nic tak děsivého, jako je fakt, který popírá teorii. Vzpomínám si na jádro své práce, ale nemám její kopii, abych se na ni mohl odkázat. Naštěstí jsem se dobře spřátelil s profesorem Ronem Volpem z Youngstownovy státní univerzity. Ron je v posledních 10 letech mým klientem. Zjistil jsem, že profesor Volpe shromáždil veškeré moje publikované práce včetně kopie mojí bakalářské práce. Teď už nemám žádnou výmluvu, abych se mohl vyhýbat dalšímu testování své teorie na datech za 30 let, neboli za 360 měsíců, které následovaly po prosinci roku 1962, který byl rokem ukončení mého bakalářského výzkumu.

Znova u kreslicího prkna

Výsledky v kostce: moje teorie není správná. Pro akciové průměry za období let 1946 – 1991 neexistuje žádný vztah mezi cenou akcií a objemem. Regrese budoucích cenových změn jako je funkce předchozích změn ceny a objemu vysvětluje méně než procento rozptylu budoucích cenových změn. Tabulka 4-4 ukazuje některá očekávání po průlomu, která podtrhují nedostatek předvídatelnosti. Jak smutné. Na druhou stranu, domnívám se, můžete říci, že jsem 30 let svého profesního života strávil odlaďováním vlastní teorie v laboratoři své kanceláře.

popis

Cenová zácpa

Studie náhodných vlastností jsem začal u jejich pramene. Chodil jsem na burzovní parket a studoval jsem pásku s kotacemi. Moje první zjištění bylo, že jistí členové burzy, kterým se říká specialisté, měli exkluzivní licenci na kotování konkrétních akcií a na zprostředkování obchodů pro tyto akcie (tzv. market makers pozn. překl.). Jak praví legenda, tento systém specialistů vznikl na konci 19. stol., kdy si člen burzy zlomil nohu a byl imobilizován. Protože nebyl schopen se volně pohybovat a obchodovat s ostatními členy, požádal, aby za ním ostatní chodili pokaždé, kdy s ním chtěli obchodovat, například s Western Union. Systém měl velkou naději na přežití a přetrval až do naší doby, nehledě na snahy hlavních brokerských domů, elektronických obchodních systémů, třetích trhů a konkurenčních regionálních a zahraničních burz. Neposledním důvodem pro přežití tohoto systému je

fakt, že specialisté jsou tradičně mezi nejúspěšnějšími obyvateli Wall Street. Jejich roční zisk bývá často kolem 50 procent investovaného kapitálu.

Kdykoliv zákazník vystavuje příkaz na konkrétní cenu (limitní příkaz), je tento příkaz předán specialistovi. To vede ke koncentraci příkazů na určitých cenách, zvláště na násobcích 5 a 2,5 u akcií s větší kapitalizací a na násobcích ¼ u akcií s menší kapitalizací (tj. u akcií, které mají cenu nižší než 10 dolarů za akcii). Dokud se nesníží koncentrace, ceny akcií mají tendenci kmitat nahoru a dolů v rozpětí „magických“ čísel, kde jsou koncentrovány limitní příkazy.

Když přicházejí příkazy na nákup, jsou vykonány za cenu, kde jsou koncentrovány limitní příkazy na prodej. A obráceně, příkazy na prodej jsou vykonány za cenu, kde jsou koncentrovány limitní příkazy na nákup. Například, když jsou limitní příkazy za 99,5 a 100 (záleží na tom, zda byl předchozí příkaz na nákup za 100 nebo prodej za 99,5). Toto vytváří možnosti pro rychlé profesionály. Jak jsme spolu s M. F. M. Osbornem poznamenali ve studii z roku 1966:

Z krátkodobého hlediska budou limitní příkazy u specialistů hrát úlohu bariér pro pokračování pohybu v tom či onom směru. Dokud nebudou vykonány všechny limitní příkazy za nejvyšší cenu… a za nejnižší cenu, ceny transakcí budou kmitat nahoru a dolů mezi nabídkou a poptávkou v souladu s náhodným zásobováním trhu příkazy. Pan Alfred Cowles nám ve svém dopise dodal následující pozorování…: „Pokud profesionálové ve skutečnosti soustavně profitují ze znalosti tohoto chování, může to vysvětlit jev, který mě trápí již mnoho let. Jako výsledek opakovaných analýz velkého počtu nákupů a prodejů… jsem mnohokrát konstatoval, že průměrná cena sérií 100 nebo více příkazů je v průměru pro investory méně výhodná, než průměrná hodnota minima a maxima pro každou akcii, která se kupovala nebo prodávala.“ Je to manifestace kompenzace, kterou dostává specialista, za své stabilizační služby, které vykonává pro investory.

Čistý výsledek je takový, že čas od času budou jednotlivé akcie charakterizovat periody otočení. Ale když otočení skončí a znovu se nastolí dominující trend, bude pravděpodobně existovat silná nabídka nebo poptávka. Jak jinak mohly tržní příkazy přemoci mazané profesionální tradery, pomalé uživatele limitních příkazů a market makery, kteří jsou všichni producenti otočení? Spekulant se snaží pochopit interakci mezi základními silami nabídky a poptávky, emoce vítězů a poražených a počasí.

Špunty v uších

Nikdo kromě mě nemá takové štěstí, co se týče vystavení se ztrátám hned od raného věku. Říkám strýcovi Howiemu, dědečkovi Martinovi, Martymu Reismanovi a brooklynským Dodgers: „Prosím, nemyslete si, že jsem nevděčný za vaše ponaučení z porážek.“ Bohužel mě to neuchránilo od krutého osudu porážek, přinejmenším co se týče mojí kariéry ve spekulacích. Soros mi dal přezdívku „luzr“, protože jsem tak často prohrával. Nemohu ho za to vinit. „Victore, tento rok jsi mi prohrál 500 mil. dolarů,“ říkával. Mezitím, co se plazím pryč, pokračuje: „Ale kdo ví, kolik bych prohrál, kdybych neměl tebe.“

Jediná věc, kterou mohu na svou obhajobu říci, je, že jsem si přinejmenším vědom své záliby a učinil jsem kroky, abych ji překonal. Když jsem začal poprvé spekulovat na organizovaných trzích, rychle jsem zvýšil původní depositum z 40 000 na 22 mil. dolarů. Moje technika byla jednoduchá: kupoval jsem si zlato za 290 dolarů. Pokaždé, když

vzrostlo o 10 dolarů, nakoupil jsem si další. Jediná věc, která mě zachránila, byla moje předchozí zkušenost se sportem a pokerem, která mi ukazovala, kdy skončí pohyb. To jsem se naučil od Howieho. Gambleři obvykle rozhodnou předem, kolik mohou prohrát, ale zřídkakdy předem ohraničují svůj zisk nebo procento ze zisku, které použijí pro navýšení sázky. Zdálo se, že je to drahé opomenutí. Rozhodl jsem se, že si stanovím limit pro ztrátu na 50 procentech svého zisku. Nemohl jsem prohrát. Moje strategie byla dobrá pro neohraničené zisky a přinejhorším jsem mohl skončit s 11 mil. dolary zisku.

Bohyně ztrát je hrozná svůdkyně. Dělá všechno možné proto, aby zabránila kamarádům jejich uctívatelů ochránit je od jejích drápů. Ukázkovým příkladem je Odysseus. Na zpáteční cestě domů po Trojské válce byl Odysseus informován Circem, že jeho loď bude proplouvat kolem okouzlujících sirén. Odysseus velice toužil slyšet jejich krásný zpěv, aniž by přitom byl zničen. Odysseus věděl, že je náchylný ke slabosti, a tak nařídil své posádce, aby si do uší dali včelí vosk a aby jej přivázali. Odysseus věděl, že je krása sirén tak silná, že neposlechne nikoho, když se ho budou snažit zastavit před pokušením. Aby se ochránil před svou slabostí, nařídil svým mužům: „Když vás budu prosit, abyste mě odvázali, připoutejte mě ještě silněji.“

S 22 mil. dolarovým ziskem ve zlatě písně sirén o dalších ziscích mě lákaly ke stále většímu a většímu riziku, ale věděl jsem, že jsem zranitelný. Když se trhy zahřály, zvětšil jsem svou býčí pozici a odešel z místa. Zavřel jsem se na racquetballovém kurtu. Své asistentce a budoucí manželce, Susan, jsem nařídil: „Neposlouchej moje naléhavé prosby, když budu chtít ještě zdvojnásobit pozici. Když ztráta dosáhne 50 procent zisku, zredukuj pozice na polovinu. Když budu prosit, abys mě pustila, zavři všechny pozice.“

Odjel jsem na Staten Island s jistotou, že se nic nemůže pokazit. Začal jsem svou hru proti soupeři ideálně. Byl jsem na racquetballovém kurtu klidný a rychle jsem se ztratil ve hře. Po prvních 2 gamech jsem šel zavolat svému brokerovi. Objevily se spekulace o likvidaci Huntových pozic. Moje jmění hrozně pokleslo – možná o 50 nebo i více procent! Hned jsem běžel zavolat Susan: „Odvaž mě. Zapomeň na všechno, co jsem ti řekl. Nic neprodávej. Ono se to všechno vrátí.“ Susan mi ale pouta upevnila a prodala nejen 50 procent pozic, ale i zbývajících 50 procent. Moje věrná společnice sledovala moje původní instrukce. Kdyby to bývala neudělala (a kdybych býval nebyl tak prozíravý, abych jí řekl upevnit pouta), moje jmění by pokleslo na nulu.

Ale musím vzdát hold bohyni ztrát, která mi dokázala vzít 45 procent mých zisků a nechala mi jen 5 procent mého původního maximálního kapitálu. Ve svém objevování jsem tak mohl pokračovat dále. Jako mnoho jiných hazardních hráčů jsem byl smutný. Během několika následujících měsíců jsem se nemohl udržet, abych Susan neřekl známou zastrašovací techniku Eisenberga a Reismana: „Ty, hanebná nulo, už mě nikdy nepotlačuj.“

Úryvek je z knihy "Průvodce spekulanta", autor Victor Niederhoffer, vydané v roce 2007 nakladatelstvím Grada Publishing, více informací naleznete na http://www.grada.cz

Autor: Victor Niederhoffer

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

STOCK91,00+9,64
BABKOFOL420,00+0,96
PEGAS810,00+0,75
GECBA83,95+0,66
VGP1 560,00+0,65

Zajímavé poklesy

TOMA1 230,00-0,81
VIG718,00-0,62
KOMB931,00-0,21
TELEC275,50-0,18
ERBAG997,20-0,12

Kurzovní lístek

EURnahoru25,370+0,29
HUFnahoru8,224+0,19
JPYnahoru18,654+0,88
PLNnahoru6,090+0,16
USDnahoru20,742+0,52

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXstejne0,001 119,0508:01:00
RMdolu-0,051 482,1118.01.18
DJIAdolu-0,3726 017,8118.01.18
NASDAQdolu-0,037 296,0519.01.18
SP500dolu-0,162 798,0318.01.18
DAXnahoru+0,7413 281,4318.01.18
WIG20dolu-0,592 461,2129.12.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz