Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 21.8.2019 10:11
Akcie.cz»Zpravodajství»Firemní zprávy»Unipetrol: Odhad vybraných provozních údajů za třetí...

Zpravodajství

Unipetrol: Odhad vybraných provozních údajů za třetí čtvrtletí roku 2011

21.10.2011 07:03:00 | Unipetrol

Povinně uveřejňovaná informace emitenta

Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a provozních ukazatelů skupiny Unipetrol za třetí čtvrtletí roku 2011.

Vnější prostředí jedn. 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 Q/Q Y/Y 9M10 9M11 9M11/

9M10

Průměrná cena ropy Brent USD/b 76,9 86,5 105,4 117,1 113,4 -3 % +48 % 77,2 112,0 +45 %

Rozdíl v ceně ropy Brent a Ural 1) USD/b 0,9 1,5 2,9 2,9 0,7 -74 % -19 % 1,4 2,2 +59 %

Modelová rafinérská marže Unipetrolu 2) USD/b 1,9 4,5 1,6 0,3 1,1 +322 % -41 % 3,1 1,0 -69 %

Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů 3) EUR/t 302 255 345 353 292 -17 % -3 % 299 330 +10 %

Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefinů 4) EUR/t 313 278 281 288 251 -13 % -20 % 283 273 -3 %

Kurz Kč/EUR 5) Kč 24,9 24,8 24,4 24,3 24,4 0 % -2 % 25,5 24,4 -4 %

Kurz Kč/USD 5) Kč 19,3 18,2 17,8 16,9 17,3 +2 % -11 % 19,4 17,3 -11 %

Kurz USD/EUR USD 1,29 1,36 1,37 1,44 1,41 -2 % +9 % 1,32 1,41 +7 %

1) Rozdíl fwd Brent Dtd vs Ural Rdam = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

2) Modelová rafinérská marže Unipetrolu = tržby za prodané produkty (97 % produktů = Automobilové benzíny 17 %, Petrochemické suroviny 20 %, Letecký petrolej 2 %, Motorová nafta 40 %, Sirné topné oleje 9 %, LPG 3%, Síra 1%, Ostatní suroviny 5 %) minus náklady (100 % vstupů = Brent Dated); ceny produktů podle kotací.

3) Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů = tržby za prodané produkty (100 % produktů = 40 % etylén + 20 % propylén + 20 % benzen + 20 % primární benzín) minus náklady (100 % primární benzín); ceny produktů podle kotací.

4) Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefinů = tržby za prodané produkty (100 % produktů = 60 % HDPE + 40 % polypropylén) minus náklady (100 % vstupů = 60 % etylén + 40 % propylén); ceny produktů podle kotací.

5) Průměrné čtvrtletní směnné kurzy podle České národní banky.

Zdroj: REUTERS, FERTWEEK, ICIS, ČNB

Výroba jedn. 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 Q/Q Y/Y 9M10 9M11 9M11/

9M10

Ropa ke zpracování tis. t 1 182 1 141 879 1 112 941 -15 % -20 % 3 211 2 932 -9 %

Míra využití 1) % 93 90 69 87 74 -13 pb -19 pb 84 77 -7 pb

Výtěžnost lehkých produktů 2) % 32 32 32 33 35 +2 pb +3 pb 32 33 +1 pb

Výtěžnost středně těžkých produktů 3) % 44 42 46 43 46 +3 pb +2 pb 43 45 +2 pb

Výtěžnost těžkých produktů 4) % 10 9 8 9 10 +1 pb 0 pb 10 9 -1 pb

1) Konverzní kapacita 5,1 mt/rok (Česká rafinérská – Kralupy 1,6 mt/rok, Česká rafinérská – Litvínov 2,8 mt/y, Paramo 0,7 mt/rok)

2) LPG, benzín, primární benzín

3) letecký benzín, nafta, lehký topný olej

4) topné oleje, asfalt

Prodeje - Rafinérské produkty jedn. 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 Q/Q Y/Y 9M10 9M11 9M11/

9M10

Paliva a ostatní rafinérské produkty1) tis. t 982 897 793 908 896 -1 % -9 % 2 650 2 597 -2 %

Nafta1) tis. t 507 466 421 489 444 -9 % -12 % 1 378 1 354 -2 %

Benzín1) tis. t 224 185 185 204 234 +15 % +4 % 630 622 -1 %

Letecký petrolej tis. t 28 22 9 25 25 -1 % -10 % 64 60 -7 %

LPG tis. t 37 37 25 28 33 +19 % -10 % 93 87 -7 %

Topné oleje tis. t 48 60 68 27 29 +5 % -40 % 137 124 -9 %

Primární benzín tis. t 2 10 6 0 0 +2 % -71 % 8 7 -22 %

Asfalt tis. t 97 66 32 85 84 -1 % -14 % 228 200 -12 %

Maziva tis. t 10 11 11 11 11 -3 % +5 % 31 33 +9 %

Další rafinérské produkty tis. t 34 39 35 39 36 -7 % +8 % 81 111 +36 %

1) Zahrnuje maloobchodní prodej - Benzina

Prodeje - Petrochemické produkty jedn. 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 Q/Q Y/Y 9M10 9M11 9M11/

9M10

Petrochemické produkty tis. t 421 425 425 429 387 -10 % -8 % 1 347 1 240 -8 %

Etylén tis. t 38 36 44 35 34 -1 % -10 % 128 113 -12 %

Benzen tis. t 49 56 58 53 43 -19 % -11 % 155 154 0 %

Propylén tis. t 10 15 11 10 10 +4 % +3 % 36 30 -15 %

Močovina tis. t 47 50 52 42 41 -4 % -14 % 133 135 +1 %

Čpavek tis. t 29 43 36 35 28 -20 % -3 % 105 99 -6 %

C4 frakce 1) tis. t 19 19 20 21 15 -29 % -23 % 102 55 -46 %

Butadien tis. t 15 14 14 15 14 -9 % -12 % 16 43 +166 %

Polyetylén (HDPE) tis. t 73 68 68 70 63 -11 % -14 % 219 201 -8 %

Polypropylén tis. t 60 56 58 59 51 -14 % -14 % 185 168 -9 %

Další petrochemické produkty tis. t 81 68 65 89 88 -1 % +9 % 269 242 -10 %

1) Od června 2010 je počítáno pouze s 51 % C4 frakce jako externími prodeji z důvodu spuštění Butadien Kralupy

Komentář představenstva k předběžným provozním a makroekonomickým údajům za třetí čtvrtletí 2011:

Cena ropy oscilovala kolem úrovně 110 dolarů; v průměru tak mezičtvrtletně klesla o 3 %. Rozdíl v ceně ropy Brent a Ural se propadl na 0,7 dolaru za barel. Zatímco rafinérská marže se mezičtvrtletně zvedla, petrochemická korigovala předešlé vysoké úrovně. Česká koruna mezičtvrtletně oslabila vůči dolaru, zatímco vůči euru byla víceméně stabilní.

Rafinérie

Hlavními faktory, které ovlivnily mezičtvrtletně výkonnost segmentu rafinérie ve třetím čtvrtletí 2011, byly: vyšší rafinérská marže díky zlepšení situace u nafty, LPG a částečně nižší diskont u těžkých frakcí (pozitivní), pokles rozdílu mezi cenou ropy Brent a Ural byl dále negativně ovlivněn zvýšením rozdílu mezi cenou ropy Brent a jinými sladkými ropami (negativní), 10% pokles objemu zpracované ropy z důvodu cyklické zarážky v rafinérii Litvínov (negativní), LIFO efekt (pozitivní), o 1 % nižší prodeje paliv, především nafty v souvislosti s mírně horší dostupností zboží v období cyklické zarážky (negativní), 2% pokles kurzu koruny vůči dolaru (pozitivní).

Petrochemie

Hlavními faktory, které ovlivnily mezičtvrtletně výkonnost petrochemického segmentu ve třetím čtvrtletí 2011, byly: lepší marže u agro produktů (pozitivní), nižší marže u olefinů a také polyolefinů o 17 %, resp. 13 %, z důvodu horší situace u všech hlavních produktů (negativní), nižší objemy prodeje z důvodu cyklické zarážky (negativní), LIFO efekt (negativní), 2% pokles kurzu eura vůči dolaru zhoršil ziskovost, přičemž kurz koruny vůči euru byl stabilní (negativní).

Maloobchodní prodej

Hlavními faktory, které ovlivnily výkonnost maloobchodního segmentu ve třetím čtvrtletí 2011, byly: nižší prodeje paliv z důvodu pokračujícího nepříznivého rozdílu u ceny paliv v sousedních zemích (negativní), horšího počasí (negativní) a šetřivého chování zákazníků vlivem plánovaných úsporných vládních opatření (negativní), vyšší jednotkové marže (pozitivní), pokračující zlepšování prodejů prémiových paliv (pozitivní).

Odhad představenstva

Představenstvo Unipetrolu odhaduje, že vykázaný EBIT skupiny Unipetrol bude za třetí čtvrtletí 2011 pravděpodobně záporný a může umazat příspěvek na úrovní EBIT z druhého čtvrtletí.

Předpokládá se, že EBIT podle metodiky LIFO bude záporný a podobný jako vykázaný EBIT za uvedené čtvrtletí (tj. třetí čtvrtletí 2011).

Odhaduje se, že celkové kapitalizované výdaje (včetně investic) v souvislosti s cyklickou zarážkou zaúčtovanou ve třetím kvartálu přesáhnou 800 milionů korun, zatímco zbytek bude zaúčtován až ve čtvrtém čtvrtletí.

Unipetrol zaúčtuje jednorázovou položku ve výši přes 230 milionů korun v souvislosti s navrácením pokuty zaplacené Evropské komisi za údajný kartel výrobců emulzního styren butadienového kaučuku.

Odhaduje se, že operace s CO2 povolenkami bude mít pozitivní dopad na EBIT ve výši přibližně 100 milionů korun za třetí čtvrtletí 2011.

Odhaduje se, že vývoj směnných kurzů pozitivně ovlivnil výsledek skupiny Unipetrol ve výši přibližně 40 milionů korun za třetí čtvrtletí 2011.

Finanční údaje uvedené v této zprávě jsou odhady a jejich hodnoty se mohou lišit od hodnot, jež budou zveřejněny dne 4. listopadu 2011 v konsolidované účetní závěrce a/nebo prezentaci společnosti Unipetrol za třetí čtvrtletí roku 2011.

Autor: Unipetrol

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

VIG602,50+1,09
AVAST103,00+0,98
STOCK66,30+0,91
CETV107,40+0,75
BABKOFOL296,00+0,34

Zajímavé poklesy

PEN19,90-6,57
NOKIA119,70-2,29
EFORU103,00-1,90
TMR810,00-1,22
CEZ515,00-1,06

Kurzovní lístek

EURdolu25,795-0,05
HUFnahoru7,883+0,39
JPYdolu21,900-0,53
PLNdolu5,923-0,40
USDdolu23,289-0,30

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXnahoru+0,431 038,2010:10:31
RMdolu-0,02899,9210:04:27
DJIAdolu-0,6625 962,4420.08.19
NASDAQdolu-0,687 948,5621.08.19
SP500dolu-0,792 900,5120.08.19
DAXnahoru+0,6411 725,2509:50:35
WIG20dolu-0,592 461,2129.12.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz