Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 15.11.2019 15:05
Akcie.cz»Diskuse

Diskuze Fórum USA

1

Fórum USA:  Ti mi hlava nebere

Ostravský hotel odmítal Rusy neodsuzující anexi Krymu, zastal se ho Ústavní soud

takže když neubytuji cigány dokovaď mi něco nepodepíšou ta se mě ústavní soud taky za mě postaví?

a to jsem si vždy myslel že ústavní soud jsou ti nejspravedlivější ze všech a evidentně je to stejná sběř jako v politice. Prostě zákony platí jen pro někoho. Ta demokracie západního typu dostává poslední roky pěkně na prdel.

Fórum USA:  Ti mi hlava nebere

Zákon č. 198/2009 Sb.
Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

§ 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie3) a na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech

...

j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.

§ 2

(1) Pro účely tohoto zákona se právem na rovné zacházení rozumí právo nebýt diskriminován z důvodů, které stanoví tento zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků3).

(3) Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu ... etnického původu, národnosti, ... či světového názoru ...

(5) Diskriminací je také jednání, kdy je s osobou zacházeno méně příznivě na základě domnělého důvodu podle odstavce 3.


---

četl jsem to teda jenom v bulváru, ne přímo od ÚS, ale tedy jestli je to tak, tož vytřít si výše uvedeným prdel se zdůvodněním, že jsou ve městě přece i jiné hotely, takže vlastně o znevýhodnění ('méně příznivé zacházení') nejde, to je dost síla

Fórum USA:  Ti mi hlava nebere

Na co studované právníky, když stačí ctrl+c

Fórum USA:  Ti mi hlava nebere

https://www.facebook.com/PravnickeZkazky/photos/a.395241140512813/604227766280815/?type=3&theater

1