Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 24.9.2020 23:12
Akcie.cz»Diskuse

Diskuze Fórum USA

1

Fórum USA:  dusičnan amonný

A pro ty co nemají za sebou vzdělání v oblasti krizového řízení unikla jedna malá indicie

Dusičnan amonný není hořlavina, je to pouze okysličovadlo, nemůže tedy sám od sebe explodovat nebo hořet , pokud by jste chtěli aby explodoval musíte ho smíchat s hořlavinou. Když tý hořlaviny bude málo tak exploze bude přiměřená množství hořlaviny a jeho poměru k okysličovadlu.

takže pokud někdo věří že dusičnan amonný dokáže sám explodovat bez další přidané hořlavé látky znamená to že se nechal ovlivnit propagandou z mínkotvorných médií, však to znáte. hovínka cz, kavčí sračky cz, hnuj cz a pod. Oni těží jen z lidské nevědomosti.


pokud mi nevěříte ověřte si to v bezpečnostním listu, pokud dáte ty broučky v lajně
http://krizport.firebrno.cz/ohrozeni/dusicnan-amonny

vzhledem k tomu výbuchu a množství ledku by objem hořlavin se kterými se smíchal musel být v objemu 10-30% hmotnosti ledku.
asi tak broučci

Fórum USA:  dusičnan amonný

JenTaku, sorry ale o chemii víš NAPROSTÝ prd. Jen inteznívně plevelíš fóra nesmysly, hoaxy, manipulacemi atd. Tady stačilo snad jen přečíst ten můj odkaz na ten megavýbuch v Texasu 1947, když už tedy nastudovat si vlastnosti NH4NO3 bylo pro tebe příliš obtížné.

Fórum USA:  dusičnan amonný

karel304: v TV ukazovali, že NH4NO3 ani nehoří ... -). říkali požár + malý výbuch ... tak pak je tpo možný ... ale mě je to jedno, tohle v centru města skladovat je nesmysl ... jejich smůla ... stejně nevyřešíme, jestli to někdo odpálil úmyslně nebo ne ... -).

jinak by mě zajímalo, jestli Trump může nařídit vyplácení podpor nebo ne, to stejně musí jít přes kongres ... on si nemůže dělat co chce ... kromě toho jestli jakýho pohlavára mají odstřelit ... -))).

Fórum USA:  dusičnan amonný

Karlíčku zato ty jsi chemii na škole vůbec neměl protože chemie je od 7 třídy a ty jsi zřejmě ukončil školní docházku 6 třídou :D
Víš hasiči a záchranáři se řídí bezpečnostním listem, ne historickými odkazy 70 let starými. Bezpečnostní listy jsou náhodou skvělá vymoženost kde máš vše od a do z pro konkrétní chemickou látku a její vlastnosti, jak skladovat a taky jak hasit, a taky s čím nesmí přijít do styku.
stačilo kdyby jsi si přečetl první větu tu červenou když to nedáš celý

Pevná nehořlavá látka, podporující hoření. V přítomnosti hořlavých látek mohou vznikat výbušné směsi. Při hoření může uvolňovat nebezpečné výpary (amoniak). Při požáru se mohou uvolňovat amoniak a oxidy dusíku. Prekurzor pro výrobu výbušnin!


http://krizport.firebrno.cz/ohrozeni/dusicnan-amonny

Kdyby jsi si to přečetl nemusel tě chytnout syndrom z JenTaka. Víš historie je pěkná věc nicméně informace 70 let starý nemusí zrovna oplývat přesností. Takže až tě opustí syndrom JenTaka prostuduj si ten bezpečností list ať víš o čem píšeš.

Fórum USA:  dusičnan amonný

JenTaku, pro tvou informaci pokusy s NH4NO3 jsem dělal už v 15 a jsem ing. chemie :-)

Fórum USA:  dusičnan amonný

Pane inženýre, ty pokusy a vybusniny s primesi ledku delal kazdy kdo se narodil pred rokem 1989 protoze zabavni pyrotechnika zde nebyla.tak jsme si ji vyrabeli sami. Potom ale nechapu jak muzes nechapat ze ledek je pouze okyslicovadlo, sam o sobe nemuze ani horet ani explodovat. Stejne jako k pozaru potrebujes horlavinu, kyslik a zapalnou teplotu tak k vybuchu potrebujes horlavou latku, kyslik nebo okyslicovadlo a iniciator ktery to zazehne. Pokud neco z toho chybi, nic se nekona. Zkus balonek naplnit zreby cistym kyslikem a zapal ho, k vybuchu nedojde, napln ho propanem a zapal ho, k vybuchu nedojde. Napln ho kyslikem a foukni k nemu propan a zapal ho a mas z nej delobuch ktery ti poradne zaklepe okenimi tabulemi. Vybuch je vzdy o smesi a cim lepe promichana horlavina s kyslikem tim vetsi exploze. To promichani je dulezite protoze to ovlivnuje rychlost horeni a na vybuch pozrebujes aby to horelo opravdu velmi rychle. Napdal jsem to jednoduse aby to kazdy pochopil.

Fórum USA:  AAL rakeťák

a napíše mi někdo jestli trumpeta může dát 400 USD týdně každému ušatému američanovi bez souhlasu kongresu ? ... -). To by třeba dneska AAL nikdo neprodával ... krásná raketa ... konečně ... -). Ještě by to chtělo MRNA popohnat ... -(.

Fórum USA:  AAL rakeťák

takhle má vypadat pořádná raketa ... doufám, že to zažiji na MRNA a AAL ...

https://www.finviz.com/quote.ashx?t=BFRA

Fórum USA:  dusičnan amonný

Máš v tom hodně velký zmatek. NH4NO3 je zároveň oxidační (dusičnanový dusík) i redukční (amoniakální dusík) činidlo, takže oboje k hoření resp. výbuchu je přítomno v jedné molekule (stejně to platí např. pro ""peroxid acetonu"" používaný teroristy, nitroglycerín a dynamit, TNT a další - tyto látky žádnou další látku k akci nepotřebují. Něco jiného je třeba střelný prach - to je směs uhlíku a síry s dusičnanem draselným). Rovnice hoření resp. výbuchu pro dusičnan amonný je NH4NO3 ---->2 H2O + N2O. Takže se koná ne že ne :-) douč se to a přestaň prosím tady neustále trollit, fušovat i do chemie to už je opravdu vrchol.

Fórum USA:  dusičnan amonný

a bezpečnostní list sis furt nepřečtl viď, možná by jsi měl poslat doporučený dopis na HZS ČR že v bezpečnostním listu mají špatné informace. Opět opakuji, sám o sobě není hořlavý a pokud chceš způsobit explozi musíš ho smíchat s nějakou hořlavinou. V bezpečnostním listě to máš jasně napsaný. Vypadá to že jsi chytřejší než celý IZS. Takže chytrej dědo, pošli jim doporučenej dopis a jsem zvědav co ti odepíší.

P.S. nechápu proč sem motáš složení střelnýho prachu , ten tu opravdu neřešíme.
CAS: 6484-52-2

Synonyma:

Ledek amonný, Amonium nitrate

Vzorec: NH4NO3

Vzhled/skupenství
Pevné – ano

Vlastnosti
Hořlavost: nehořlavá látka

Molární hmotnost: 80,04 g/mol

Rozpustnost: ve vodě velmi dobře rozpustný.

Toxicita: dráždí pokožku a oči

Těkavost: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Věty o nebezpečnosti
H272 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Detekce
Na místě: Ramanův spektrometr, Infračervený spektrometr

Ochranné prostředky pro zásah
Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,4 mm, doba iniciace >480 min.), Ochranný oděv (Tychem/Tyvec) dle činnosti, dýchací přístroj nutný.

Likvidace
Rozsypanou látku opatrně mechanicky sebrat, shromáždit do krytých kontejnerů.

Požár
Vhodná hasiva: suchý prášek, suchý písek. Nehořlavá látka, hasiva přizpůsobit látkám skladovaným v prostředí.

Nevhodná hasiva:

Přípustné limity
Pevná látka bez odparu, nelze běžnými metodami měřit koncentraci aerosolu ve vzduchu. V případě velkých úniků a větším proudění vzduchu nutná ochrana dýchacích cest.

Reaktivita
Chemická stabilita: za běžných skladovacích podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: při styku se silnými bázemi uvolňuje amoniak

Podmínky, kterým je třeba zabránit: intenzivní zahřívání, světlo, jiskry, teplo

Neslučitelné materiály: hořlavé látky, alkalické kovy, dusitany, zásady, kyseliny, organické látky, organické nitrosloučeniny.

VÍCE:
Nejdůležitější akutní a opožděné účinky:
Nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem, poruchy krvetvorby

První pomoc
Při vdechnutí – vynést postiženého na čerstvý vzduch. Přivolat lékaře, při zástavě dechu okamžitě zahájit umělé dýchání.

Při zasažení očí – oči okamžitě vyplachovat vodou při otevřených víčkách, ve výplachu pokračovat alespoň 15 minut. Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – odstranit kontaminované místo nebo kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití – vypláchnout ústa a vypít velké množství vody.

Ochrana obyvatelstva
Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.), pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

1