Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 28.10.2020 7:26
Akcie.cz»Zpravodajství»Firemní zprávy»Unipetrol: Odhad vybraných provozních údajů za třetí...

Zpravodajství

Unipetrol: Odhad vybraných provozních údajů za třetí čtvrtletí roku 2010

21.10.2010 08:07:00 | Unipetrol

Povinně uveřejňovaná informace emitenta

Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a provozních ukazatelů skupiny Unipetrol za třetí čtvrtletí roku 2010.

Vnější prostředí jedn. 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 Q/Q Y/Y 9M09 9M10 9M10/

9M09

Průměrná cena ropy Brent USD/b 68,2 74,9 76,7 78,7 76,5 -3% +12% 57,5 77,3 +34%

Průměrná cena ropy Ural USD/b 67,8 74,2 75,3 76,9 75,6 -2% +12% 56,6 75,9 +34%

Rozdíl v ceně ropy Brent a Ural 1) USD/b 0,45 0,68 1,41 1,76 0,92 -48% +104% 0,85 1,36 +60%

Modelová rafinérská marže Unipetrolu 2) USD/b 1,31 1,38 3,98 3,28 1,92 -41% +47% 2,27 3,06 +35%

Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů 3) EUR/t 269 240 278 318 302 -5% +12% 199 299 +50%

Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefinů 4) EUR/t 256 251 257 279 313 +12% +22% 258 283 +10%

Kurz Kč/EUR 5) Kč 25,6 25,9 25,9 25,6 24,9 -3% -3% 26,6 25,5 -4%

Kurz Kč/USD 5) Kč 17,9 17,5 18,7 20,1 19,3 -4% +8% 19,4 19,4 -1%

Kurz USD/EUR USD 1,43 1,48 1,38 1,27 1,29 +2% -10% 1,37 1,32 -4%

1) Rozdíl fwd Brent Dtd vs Ural Rdam = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam)

2) Modelová rafinérská marže Unipetrolu = tržby za prodané produkty (97 % produktů = Automobilové benzíny 17 %, Petrochemické suroviny 20 %, Letecký petrolej 2 %, Motorová nafta 40 %, Sirné topné oleje 9 %, LPG 3%, Síra 1%, Ostatní suroviny 5 %) minus náklady (100 % vstupů = Brent Dated); ceny produktů podle kotací.

3) Modelová petrochemická marže Unipetrolu z olefinů = tržby za prodané produkty (100 % produktů = 40 % etylén + 20 % propylén + 20 % benzen + 20 % primární benzín) minus náklady (100 % primární benzín); ceny produktů podle kotací.

4) Modelová petrochemická marže Unipetrolu z polyolefinů = tržby za prodané produkty (100 % produktů = 60 % HDPE + 40 % polypropylén) minus náklady (100 % vstupů = 60 % etylén + 40 % propylén); ceny produktů podle kotací.

5) Průměrné čtvrtletní směnné kurzy podle České národní banky.

Zdroj: ICIS, PLATTS, FERTWEEK, THOMSONREUTERS, ČNB

Výroba jedn. 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 Q/Q Y/Y 9M09 9M10 9M10/

9M09

Ropa ke zpracování tis. t 1 156 1 087 948 1 082 1 182 +9 % +2 % 3 022 3 211 +6 %

Míra využití % 84 79 69 79 86 +7 pb +2 pb 73 78 +5 pb

Výtěžnost lehkých produktů 1) % 32 33 34 33 33 0 pb +1 pb 31 33 +2 pb

Výtěžnost středně těžkých produktů 2) % 43 44 42 44 45 +1 pb +2 pb 44 44 0 pb

Výtěžnost těžkých produktů 3) % 10 11 9 13 12 -1 pb +2 pb 10 11 +1 pb

1) LPG, benzín, primární benzín

2) Letecký benzín, nafta

3) Topné oleje, asfalt

Prodeje - Rafinérské produkty jedn. 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 Q/Q Y/Y 9M09 9M10 9M10/

9M09

Paliva a ostatní rafinérské produkty1) tis. t 959 868 719 945 982 +4 % +3 % 2 540 2 650 +4 %

Nafta1) tis. t 499 433 387 484 507 +5 % +2 % 1 343 1 378 +3 %

Benzín1) tis. t 235 223 170 236 224 -5 % -5 % 635 630 -1 %

Letecký petrolej tis. t 28 21 18 18 28 +54 % 0 % 53 64 +20 %

LPG tis. t 35 30 26 30 37 +24 % +5 % 84 93 +11 %

Topné oleje tis. t 28 34 52 37 48 +30 % +70 % 107 137 +28 %

Primární benzín tis. t 1 0 3 3 2 -52 % +67 % 7 8 +17 %

Asfalt tis. t 84 61 34 97 97 0 % +16 % 179 228 +28 %

Maziva tis. t 10 10 10 10 10 0 % +0 % 28 31 +8 %

Další rafinérské produkty tis. t 38 56 18 30 34 +14 % -10 % 103 82 -21 %

1) Zahrnuje maloobchodní prodej - Benzina

Prodeje - Petrochemické produkty jedn. 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 Q/Q Y/Y 9M09 9M10 9M10/

9M09

Petrochemické produkty tis. t 464 444 455 472 421 -11 % -9 % 1 381 1 347 -2 %

Etylén tis. t 37 32 39 51 38 -25 % +3 % 110 128 +16 %

Benzen tis. t 49 48 53 53 49 -9 % 0 % 133 155 +16 %

Propylén tis. t 14 9 8 18 10 -47 % -32 % 27 36 +33 %

Močovina tis. t 41 44 49 49 47 -3 % +16 % 125 145 +16 %

Čpavek tis. t 61 59 43 33 29 -14 % -53 % 174 105 -40 %

C4 frakce tis. t 37 39 42 40 19 -52 % -48 % 105 102 -3 %

Oxoalkoholy tis. t 1 0 0 0 0 n/a -100 % 17 0 -100 %

Polyetylén (HDPE) tis. t 61 70 66 81 73 -10 % +18 % 216 219 +1 %

Polypropylén tis. t 52 50 65 61 60 -2 % +15 % 164 185 +13 %

Další petrochemické produkty tis. t 110 93 91 85 96 +14 % -13 % 309 272 -12 %

Komentář představenstva k předběžným provozním a makroekonomickým údajům za třetí čtvrtletí 2010:

Ceny ropy oscilovaly v průběhu třetího čtvrtletí převážně mezi 70 a 80 dolary, kdy průměrná cena ropy klesla mezičtvrtletně o 3 %. Snížení rozdílu v ceně ropy Brent a Ural z konce předešlého čtvrtletí přetrvávalo i ve třetím čtvrtletím, když tento rozdíl průměrně klesl pod 1,0 dolar za barel. Rafinérská marže mezičtvrtletně mírně klesla, zatímco kombinovaná petrochemická ještě více narostla a dosáhla úrovně víc než 600 euro. Česká koruna mezičtvrtletně posílila jak vůči dolaru, tak i euru, což bylo negativní pro rafinérský i petrochemický segment, avšak dynamika vývoje křížového kurzu euro/dolar částečně zmírnila tento efekt.

Rafinérie

Hlavními faktory, které ovlivnily mezičtvrtletně výkonnost segmentu rafinérie ve třetím čtvrtletí 2010, byly: 9% nárůst objemu zpracované ropy (pozitivní), snížení rozdílu mezi cenou ropy Brent a Ural o 48 % (negativní), silnější kurz koruny vůči dolaru o 4 % (negativní), LIFO efekt (negativní), nižší rafinérská marže především z důvodu zhoršení situace u benzínu a primárního benzínu (negativní), vyšší poptávka po palivech v souvislosti s hlavní motoristickou sezónou a pokračující vývozní aktivitou (pozitivní).

Petrochemie

Hlavními faktory, které ovlivnily mezičtvrtletně výkonnost petrochemického segmentu ve třetím čtvrtletí 2010, byly: mírné snížení marží u olefinů z důvodu zhoršení situace u benzenu (negativní), zvýšení marží u polyolefinů o 12 % zejména díky výrazně lepší situaci u polypropylénu (pozitivní), nižší prodeje částečně z důvodu posunu zahájení odstávky etylénové jednotky ke konci čtvrtletí, ale také o něco nižší poptávky v porovnání s předcházejícím čtvrtletím u olefinů (negativní), LIFO efekt (negativní), silnější kurz koruny vůči euru o 3 %, který byl jen částečně zmírněn silnějším kurzem eura vůči dolaru (negativní).

Maloobchodní prodej

Hlavními faktory, které ovlivnily výkonnost maloobchodního segmentu ve třetím čtvrtletí 2010, byly: vyšší jednotkové marže (pozitivní), vyšší poptávka v souvislosti s hlavní motoristickou sezónou byla zaznamenána pouze ke konci čtvrtletí, přičemž hlavní prázdninové období bylo negativně ovlivněno pokračujícím rozdílem u ceny paliv v sousedních zemích (negativní), vyšší prodeje prémiových paliv (pozitivní).

Odhad představenstva

Představenstvo Unipetrolu odhaduje, že vykázaný EBIT skupiny Unipetrol bude za třetí čtvrtletí 2010 pravděpodobně kladný avšak horší než EBIT vykázaný skupinou Unipetrol za prvé čtvrtletí.

Předpokládá se, že EBIT podle metodiky LIFO bude kladný a o téměř 300 milionů korun vyšší než vykázaný EBIT za stejné období (tj. za třetí čtvrtletí 2010).

Odhaduje se, že rozhodnutí o uzavření zastaralé teplárny a elektrárny T200 bude mít za následek zaúčtování rezerv a opravných položek ve výši téměř 100 milionů korun za třetí čtvrtletí 2010, které by mělo být kompenzováno úsporami postupně do konce roku 2011.

Odhaduje se, že vývoj směnných kurzů negativně ovlivnil výsledek skupiny Unipetrol ve výši přibližně 200 milionů korun.

Finanční údaje uvedené v této zprávě jsou odhady a jejich hodnoty se mohou lišit od hodnot, jež budou zveřejněny dne 29. října 2010 v konsolidované účetní závěrce a/nebo prezentaci společnosti Unipetrol za třetí čtvrtletí roku 2010.

Autor: Unipetrol

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

BVB123,30+3,27
KOMB489,00+2,30
TMR1 000,00+2,04
TELEC222,00+1,14
CEZ447,00+0,90

Zajímavé poklesy

PKN231,10-5,44
VIG482,80-3,92
RDSA285,00-3,70
OMV569,40-3,39
UQA135,10-1,39

Kurzovní lístek

EURdolu27,340-0,16
HUFdolu7,482-0,05
JPYdolu22,096-0,50
PLNdolu5,963-0,03
USDdolu23,109-0,07

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXnahoru+0,56865,1227.10.20
RMnahoru+1,03486,0827.10.20
DJIAdolu-0,8027 463,1927.10.20
NASDAQnahoru+0,6411 431,3527.10.20
SP500dolu-0,303 390,6827.10.20
DAXdolu-0,9312 063,5727.10.20
WIG20dolu-0,592 461,2129.12.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz