Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 18.1.2022 2:40
Akcie.cz»Zpravodajství»Komentáře a doporučení»Ranní přehled: 30/03/10; Orco, VIG, Unipetrol, AAA Auto, ČEZ,...

Zpravodajství

Ranní přehled: 30/03/10; Orco, VIG, Unipetrol, AAA Auto, ČEZ, KIT Digital

30.03.2010 08:49:54 | Atlantik

Index PX: 1 204 bodů (-0,5% d/d); objem: 1 346 mil. Kč

Komentář trhu

Pražská burza se v úvodu týdne pohybovala po většinu dne mírně nad nulou. V závěrečné hodince se však přetočila do mínusu a index PX nakonec zakončil s 0,5% ztrátou. Náladu na trzích zhoršila agentura S&P, když ponechala negativní výhled ratingu Velké Británii. Data z USA víceméně nezklamala, když osobní výdaje pokračovaly v růstu a osobní příjmy stagnovaly. Pod prodejní tlak se zejména před koncem obchodování dostala Komerční banka (-2 %, 3 851 Kč), která se v úvodu obchodovala za 3 950 Kč. Prodejci se také objevily na ČEZu, který po dvou dnech růstu oslabil na 895 Kč (-0,5 %). Zavírání krátkých pozic a růst těžebních společností ve světě nejdříve vytáhlo NWR k 218 Kč, nakonec ale společnost uzavírala na 215 Kč (+0,1 %). Dařilo se ještě Erste Bank, které pomáhá mimo jiné sílící euro. Akcie se během dne podívaly na 793 Kč, zakončily o něco níže na 787,6 Kč. Telefónica bez zájmu investorů odepsala 0,5 %. CETV se nedaří hlavně v USA a během dne ztratilo téměř 4 %.

Orco: Neutrální (Analytik: Patrick Vyroubal)

Dnes po zavření trhu zveřejní Orco hospodářské výsledky za rok 2009, které budou nepříznivě ovlivněny přeceněním portfolia nemovitostí. Pokles hodnoty portfolia se týká 1. poloviny roku 2009, kdežto ve 2. polovině roku se hodnota portfolia dle našeho očekávání již nezměnila. Očekáváme, že tržby se snížily o 21% r/r na 237 mil. EUR, což je dáno poklesem tržeb ve všech segmentech. Podle mezinárodních konzultantů v oblasti realit ceny komerčních realit ve 2. pol. r. 2009 stagnovaly, a proto i my očekáváme, že hodnota portfolia nemovitostí Orka se ve 2. pol. r. 2009 nezměnila. Výsledek z přecenění tak představuje ztrátu za 1. pol. r. 2009, a to 153 mil. EUR, což je o 29% méně než v roce 2008. Předpokládáme, že provozní ztráta dosáhne 246 mil. EUR (vliv přecenění a impairment; 252 mil. EUR). Celkově predikujeme, že Orco vykáže čistou ztrátu 217 mil. EUR (20 EUR/akcie), která je dána především změnou hodnoty nemovitostního portfolia. V roce 2008 byla čistá ztráta vyšší (391 mil. EUR; 36 EUR/akcie). Ve 4Q09 by čistá ztráta měla činit 15 mil. EUR (-1,4 EUR/akcie). Očekáváme, že NAV na akcii poklesne na 13,3 EUR (-69% r/r) z 42,5 EUR ke konci roku 2008. Ve 2. pololetí roku 2009 by pokles NAV měl činit 11% (z 15 EUR/akcie).

Orco by dnes mělo představit záchranný plán, o jehož schválení bude rozhodovat Pařížský obchodní soud. Orco dříve sdělilo, že navrhne prodloužení splatnosti dluhopisů až o 10 let, což by společnosti pomohlo zlepšit cash flow a vyhnout se potenciálnímu bankrotu. Přepokládáme, že i v případě úspěšné restrukturalizace přistoupí Orco k navýšení kapitálu, což by znamenalo ředící efekt pro stávající akcionáře (ředící efekt by nastal i v případě konverze dluhu do akcií).

IFRS, kons. (mil. EUR)

2009e

r/r

2008

Tržby

237,2

-21%

299,9

Přecenění inv. majetku

-153,3

-29%

-217,0

Provozní výsledek

-245,6

-36%

-386,8

Finanční náklady

-100,3

-21%

-127,6

Zisk před zdaněním

-346,0

-33%

-514,4

Čistý zisk/ztráta

-216,6

-45%

-390,6

Zisk na akcii (EUR)

-19,8

-45%

-35,7

NAV na akcii (EUR)

13,3

-69%

42,5

Zdroj: Orco, Bloomberg, ATLANTIK FT

AAA Auto: Neutrální (Analytik: Patrick Vyroubal)

Zítra (před otevřením trhu) zveřejní společnost AAA Auto neauditované hospodářské výsledky za 4Q09. Auditované výsledky budou publikovány 29. dubna. Očekáváme, že tržby poklesnou o 24% r/r na 36,3 mil. EUR, oproti 3Q09 je to 15% pokles (vliv sezónnosti). Pokles tržeb je dán uzavřením ztrátových poboček v zahraničí. Hrubý zisk by měl dosáhnout 8,8 mil. EUR (-25% r/r) a marže hrubého zisku 24,2% (-0,2 p.b. r/r), což je zhruba stagnace vůči 3Q09 (24,1%). Za celý rok 2009 by se hrubá marže měla zvýšit na 23,6% (19,6% ve 2008), přičemž tento růst je zejména dán růstem marže u aut (oček. 12,2% vs. 9,0% v r. 2008). Celkové provozní náklady by se měly snížit o 60% r/r na 9,8 mil. EUR. Důvodem poklesu jsou zejména jednorázové položky ve 4Q08 (odpisy nepokračujících operací nebo odstupné zaměstnancům) a dále pak program úspory nákladů. EBITDA by měla skončit ve ztrátě 0,5 mil. EUR (zisk 2,5 mil. EUR ve 3Q09) a EBIT ve ztrátě 1,1 mil. EUR. Čistá ztráta u pokračujících operací by měla činit 1,0 mil. EUR a ztráta u nepokračujících operací 0,4 mil. EUR. V rámci nepokračujících operací odhadujeme, že budou zaúčtovány jednorázové odpisy ve výši 0,3 mil. EUR. Celkově očekáváme čistou ztrátu 1,4 mil. EUR.

Za celý rok 2009 by tržby měly poklesnout na 165,0 mil. EUR (-54% r/r; dopad uzavření ztrátových poboček a zaměření se na ČR a Slovensko). EBITDA by měla být v zisku 5,6 mil. EUR, EBIT by měl dosáhnout 3,2 mil. EUR a čistý zisk 0,2 mil. EUR, čímž bude splněn cíl společnosti vrátit se do ziskového hospodaření. Myslíme si, že společnosti se v roce 2009 podařilo stabilizovat hospodaření společnosti a úspěšně realizovat úsporná opatření, která umožnila návrat do zisku. Budoucí vývoj bude primárně závislý na ekonomickém vývoji. Předpokládáme, že spotřebitelská poptávka bude v letošním roce nadále slabá a větší oživení bychom čekali nejdříve v roce 2011.

IFRS, kons. (mil. EUR)

4Q09e

r/r

4Q08

Tržby

36,3

-24%

47,6

Hrubý zisk

8,8

-24%

11,6

   Hrubý zisk marže

24,2%

-0,2 p.b.

24,4%

EBITDA

-0,5

-95%

-10,3

EBIT

-1,1

-94%

-18,3

Finanční výsledek

-0,5

-87%

-4,1

Čistá ztráta (pokr. operace)

-1,0

n.a.

n.a.

Zisk/ztráta z nepokrač. oper.

-0,4

n.a.

n.a.

Čistá ztráta bez minorit

-1,4

-94%

-24,4

Zdroj: AAA Auto, ATLANTIK FT

VIG: Neutrální (Analytik: Milan Lávička)

Vienna Insurance Group (VIG) oznámí zítra před otevřením trhu své konsolidované výsledky za celý rok 2009. Koncem ledna již společnost zveřejnila předběžný zisk před zdaněním ve výši 440 mil. euro. Naše projekce je v souladu s tímto údajem. Na úrovni čistého zisku pak očekáváme výsledek 335 mil. EUR (-18 % r/r). Na příjmové straně očekáváme pokračující růst hrubého předepsaného pojistného o 1,8 % na 8 043 mil. EUR. Zisk z investic očekáváme na úrovni 941 mil. EUR (+2,5 % r/r), když vliv jednorázového příjmu z prodeje dceřiných společností v roce 2008 (BACAV a Unita) by měl být kompenzován příznivějšími podmínkami na trhu. Nárůst nákladů na pojistná plnění (+5,7 %) je spojen s negativním dopadem bouřek a záplav, které začátkem léta postihly Rakousko a Českou republiku (přibližně 130 mil. EUR).

Vzhledem k již zveřejněnému předběžnému zisku před zdaněním již samotná čísla nebudou přitahovat příliš pozornosti. Kromě výše dividendy (odhad AFT: 0,9 EUR na akcii) se tak investoři zaměří na strukturu a vývoj investičního portfolia a případné informace o potenciálních akvizicích. Výsledky by měly opět potvrdit stabilitu hospodaření VIG a neměly by přinést žádné výraznější překvapení a tudíž ani výraznější tržní reakci. 

v mil. EUR

e2009

r/r

2008

e4Q 2009

r/r

4Q 2008

  Hrubé předepsané pojistné

8 043

1,8%

7 899

1 937

3,0%

1 881

  Výnosy z investic

941

2,5%

918

214

91,2%

112

Celkové příjmy

8 266

3,2%

8 007

2 079

4,5%

1 989

  Náklady na pojistná plnění

-5 926

5,7%

-5 607

-1 512

11,5%

-1 356

  Provozní náklady

-1 606

2,8%

-1 562

-375

1,3%

-371

Celkové náklady

-7 825

4,8%

-7 466

-1 979

6,7%

-1 855

Zisk před zdaněním

441

-18,5%

541

100

-25,3%

134

Čistý zisk*

335

-18,0%

409

72

-33,0%

108

Zdroj: VIG, projekce ATLANTIK FT; *bez minoritních podílů

ČEZ: Neutrální (Analytik: Petr Novák)

Dle zprávy polského deníku Rzeczpospolita budou ČEZ a Enea moci provést hloubkovou prověrku v elektrárně PAK a přilehlých dolech. Polská vláda prodává 50% podíl ve společnosti PAK a 85% podíl v přilehlých dolech. Deník zopakoval, že zájem má celkem pět společností (dále Rafako, RGP a Energetický a průmyslový holding). Proces due diligence by měl trvat údajně až dva měsíce. Hlavní překážkou transakce je dle našeho názoru složitá vlastnická struktura, kdy 47% podíl v PAK vlastní polská společnost Elektrim, ta je nyní v konkurzu. S tou společností se bude muset nový akcionář dohodnout na společném fungování v PAK. Dle předchozích zpráv by polská vláda chtěla za prodej svých podílů získat celkem 19,6 mld. Kč (36,4 Kč/akcii). Podle našeho názoru je tato cena příliš vysoká. Očekáváme, že ČEZ bude ve své nabídce (pokud ji podá) spíše opatrnější. Celou transakci budeme dále monitorovat, při způsobu privatizací v Polsku (prodeje přes burzu) se jedná prakticky o jedinou šanci ČEZu jak získat v Polsku nějaký výraznější tržní podíl (PAK má 8,5% podíl na výrobě elektřiny).

Unipetrol: Neutrální (Analytik: Petr Novák)

Unipetrol zveřejní zítra své auditované konsolidované výsledky hospodaření za rok 2009. Unipetrol zveřejnil předběžné výsledky hospodaření již 25. února. Výsledky by se tak neměly od těchto údajů vůbec lišit. Unipetrol by tak měl rok 2009 skončit v provozní ztrátě 654 mil. Kč a ve ztrátě na úrovni čistého zisku ve výši 840 mil. Kč.

KIT Digital (Analytik: Milan Lávička)

Auditované výsledky za rok 2009 dnes zveřejní technologická společnost KIT Digital. Vzhledem k tomu, že již začátkem roku byly zveřejněny předběžné údaje o dosažených tržbách (47 mil. USD) a provozním zisku (EBITDA; více jak 4 mil. USD), tak by samotná čísla neměla přinést výraznější překvapení. Sledované tak budou především informace o dopadu nedávné akvizice Multicast Media Technologies na výhled hospodaření společnosti a dále informace o zpětném odkupu warrantů vydaných v minulosti, jejichž přecenění doposud výrazně negativně ovlivňovalo výsledky na úrovni čistého zisku.

Autor: Atlantik FT

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

VOLB575,00+10,58
CZGCE514,00+1,98
ERBAG1 088,50+1,35
PKN445,50+1,20
VIG648,00+1,17

Zajímavé poklesy

ULVR1 080,00-7,30
PEN39,00-2,99
TMR750,00-1,96
EMAN155,00-0,64
MOL181,40-0,44

Kurzovní lístek

EURnahoru24,470+0,10
HUFnahoru6,872+0,08
JPYnahoru18,731+0,45
PLNdolu5,408-0,29
USDdolu21,461-0,28

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obr?zek

PXnahoru+0,301 448,7617.01.22
RMnahoru+0,72633,4317.01.22
DJIAdolu-0,5635 911,8114.01.22
NASDAQnahoru+0,5914 893,7514.01.22
SP500stejne0,004 357,7322.09.21
DAXnahoru+0,3215 933,7217.01.22


Odborné články

Ekonomika ?T24.cz