Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 24.10.2020 4:39
Akcie.cz»Zpravodajství»Odborné články»Zaostřeno na StockList... Erste Group

Zpravodajství

Zaostřeno na StockList... Erste Group

08.02.2017 16:14:00 | Fio banka

Rekordní čistý zisk, slabší provozní výkonnost

Navzdory skutečnosti, že Erste Group pravděpodobně ve 4Q/16 zaúčtuje jednorázový příspěvek ve výši cca 200 mil. EUR rakouské vládě v rámci dohody o snížení bankovních daní, vykáže rakouská bankovní skupina za uplynulý rok velmi pravděpodobně nejvyšší čistý zisk ve své historii. Ten by měl dle našich odhadů atakovat úroveň 1,3 mld. EUR. Podpůrné faktory ziskovosti Erste Group v uplynulém roce představovaly zejména velmi nízké náklady na riziko (1- 9M 2016 / -88 % r/r ) a jednorázový příjem z prodeje majetkové účasti ve Visa Europe (139 mil. EUR). Provozní výkonnost banky zůstává nicméně nadále slabá. Při pokračujícím trendu klesajících jádrových výnosů a meziročním růstu provozních nákladů téměř o 4 % zaknihovala Erste Group za 1-9M 2016 propad provozního zisku o výrazných 11 %.

Provozní výnosy Erste Group klesají již sedmým rokem v řadě. V rámci čistého úrokového výnosu (66 % provozních výnosů banky) zatím nedokážou vyšší obchodní objemy banky plně kompenzovat prostředí nízkých úrokových sazeb na trhu. Úrokové výnosy z poskytnutých úvěrů zatím nejsou schopny vzhledem k mírnému růstu čistých klientských úvěrů (+3,6 % r/r) nahradit klesající výnosy z cenných papírů s pevným výnosem. K meziročně stabilním čistým úrokovým výnosům potřebuje Erste Group dosáhnout alespoň 5% tempa růstu úvěrového portfolia. Čistá úroková marže pokračovala vzhledem k nízkým úrokovým sazbám na trhu i konkurenčním tlakům v sestupné trajektorii. Meziročně se její hodnota snížila z 2,57 % na 2,43 %.

Váha poplatkových výnosů na celkových provozních výnosech banky v posledních letech soustavně klesá. Výnosy z poplatků (1-9M 2016 -4% r/r) byly v minulém roce pod tlakem nových regulatorních nařízení i intenzivní konkurence na trhu. Výraznější meziroční pokles výnosů z poplatků zaznamenala Erste Group na českém (vliv regulace mezibankovních poplatků a konkurenčních tlaků) a ve druhé polovině roku i na slovenském trhu (regulace poplatku za předčasné splacení hypotéky). Zřetelná snaha bank v regionu o konverzi klientských depozit do produktů s atraktivnějšími poplatkovými výnosy (podílové fondy, penzijní fondy) naráží na tradičně vyšší averzi k riziku místních obyvatel.

Provozní efektivita banky na domácím rakouském trhu zůstává nadále slabou stránkou Erste Group. Na velmi fragmentovaném bankovním trhu (5 největších bank spravuje cca 36 % bankovních aktiv) s tradičně velkou rolí regionálních spořitelen dosahuje podíl provozních nákladů banky na celkových výnosech 61 %. Průměrná hodnota ukazatele pro banky středoevropského regionu přitom dosahuje cca 50 %. Mimo domácí trh (v rámci regionu CEE) dosahuje Erste Group příznivějších hodnot při 49 %.

Nízké úrokové sazby na trhu a dobrá výkonnost středoevropských ekonomik představuje příznivou konstelaci pro vývoj rizikových nákladů banky. Nižší tvorba opravných položek v minulém roce odráží pokračující zlepšení kvality úvěrového portfolia Erste Group. Náklady na riziko dosáhly za prvních devět měsíců minulého roku v relativním vyjádření stěží opakovatelných 6 b.b. průměrného klientského portfolia. Podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkové úvěrové expozici banky dosahoval ke konci 3Q/16 5,5 %, přičemž ještě v roce 2013 tento poměr činil 9,6 %. Domníváme se, že vzhledem k pokračujícím prodejům rizikových úvěrů v Rumunsku i Maďarsku během 4Q/16 vykáže Erste Group ke konci minulého roku ještě příznivější hodnoty.

V kontextu pokračující normalizace zisků za 1-9 M 16 a nepatrného poklesu rizikově vážených aktiv (RWA) nadále posilovala kapitálová pozice banky. Kapitálová přiměřenost (CET1) se zahrnutím čtvrtletního čistého zisku za 3Q/16 dosáhla úrovně 13 %. Erste Group tak již nyní plně splňuje požadavky na kapitálovou přiměřenost dle pravidel Basel III účinných od roku 2019.

Po relativně dlouhé době vykáže Erste Group pravděpodobně kladný výsledek hospodaření na všech svých trzích působnosti. Mimo domácí rakouský trh (na trzích CEE) generuje skupina nyní přibližně 53 % provozních výnosů, přičemž domácí rakouský trh se na úvěrovém portfoliu skupiny podílí z 52 %. Vyjma rumunského bankovního trhu zůstává tržní podíl Erste Group v jednotlivých úvěrových segmentech na všech klíčových trzích stabilní.

Konzervativní výhled pro letošní rok

Erste Bank představila v rámci reportovaných výsledků za 3Q 16 konzervativní výhled hospodaření pro letošní rok. Návratnost vlastního kapitálu banky očištěného o nehmotná aktiva (ROTE) by v letošním roce měla dosáhnout úrovně nad 10 %. To dle našich odhadů implikuje čistý zisk Erste Group v letošním roce v rozmezí 1,1 - 1,2 mld. EUR.

Vyhlíženého oživení na provozní úrovni hospodaření skupiny se investoři pravděpodobně nedočkají ani v letošním roce. Celkové provozní výnosy banky by měly být dle výhledu managementu banky v nejlepším možném případě meziročně stabilní. Stabilní čisté úrokové výnosy podmiňuje vedení rakouské banky alespoň 5% tempem růstu úvěrového portfolia. Z našeho pohledu je dosažení 5% tempa růstu úvěrů v případě Erste Group reálné na hlavních trzích CEE, málo pravděpodobné však na domácím rakouském trhu. Na úrovni celé skupiny proto očekáváme nižší dynamiku růstu úvěrů do 4 %. Předpokládáme, že nedávný růst reinvestičních výnosů ztlumí tlak na čistou úrokovou marži banky.

Výrazný pokles výnosů z poplatků a provizí na českém a slovenském trhu v uplynulém roce neměl z našeho pohledu pouze dočasný charakter a tento trend bude vzhledem k tržním tlakům (ČR) i regulatorním zásahům (Slovensko) pokračovat i v letošním roce Na úrovni celé skupiny proto neočekáváme v letošním roce růst poplatkových výnosů. Meziroční růst provozních nákladů rakouské banky očekáváme o 1 – 2 % z titulu pokračujících investic do IT. Pozitivní vliv na hospodaření Erste Group by měly mít v rámci ostatního výsledku hospodaření nižší bankovní daně v Rakousku o více než 100 mil. EUR (dosud cca 130 mil. EUR ročně). Příznivá prognóza pro růst ekonomik regionu CEE i přetrvávající prostředí nízkých úrokových sazeb by měly umožnit i v letošním roce zachování velmi nízkých hodnot nákladů na riziko. Mimořádně nízké hodnoty rizikových nákladů z minulého roku však Erste Group nezopakuje.

Dividendová politika Erste Group

Erste Group vyplatí za rok 2016 s největší pravděpodobností dividendu ve výši 1 EUR na akcii, což ve vztahu k aktuální tržní ceně akcií rakouské banky představuje 3,4% dividendový výnos. Dividendovou politiku pro následující období odmítl management banky blíže specifikovat. Domníváme se ovšem, že banka bude navzdory pravděpodobnému poklesu ziskovosti v letošním roce pokračovat při vyšším výplatním poměru v progresivní dividendové politice. Výplatní poměr pro dividendu 1 EUR na akcii odpovídá cca 30 % očekávaného čistého zisku za rok 2016, přičemž kapitálová přiměřenost banky (CET1 13 %) dosahuje relativně komfortní úrovně vůči minimální požadované kapitálové přiměřenosti ze strany regulátora (11,5 %). Výplatní poměr pro dividendu by měl ve střednědobém období dosahovat dle našeho názoru min. 50 % čistého zisku.

Dopad uvolnění kurzového závazku ČNB na Erste Group

Česká národní banka přistoupí velmi pravděpodobně během letošního roku k uvolnění svého kurzového závazku. Očekáváme, že k samotnému kroku ze strany ČNB dojde vzhledem k vývoji makroekonomických veličin v České republice již během 2Q letošního roku. Jakkoli je dnes bezprostřední reakce kurzu české koruny na uvolnění kurzového závazku těžko predikovatelná, ve střednědobém období předpokládáme postupné posilování české koruny na měnovém páru s eurem a z tohoto titulu i technickou korekci akcií Erste Bank při přepočtu kurzu z primárního trhu ve Vídni do českých korun.

Z posilující české koruny by měla těžit (za jinak stejných předpokladů) kapitálová pozice banky vzhledem k přebytku kapitálu Erste Group v českých korunách. S ukončením měnového závazku lze rovněž očekávat na tuzemském trhu růst reinvestičních výnosů na dluhopisech s pozitivním vlivem na úrokové výnosy banky. Případné zavedení negativních úrokových sazeb, které by doprovázelo ukončení měnového závazku, by dle managementu banky mělo negativní dopad do hospodaření v řádu vyšších jednotek mil. EUR. Na základě mediálních vyjádření členů bankovní rady však považujeme zavedení negativních úrokových sazeb za málo pravděpodobné.

Ocenění akcií / názor Fio banky

Od naší poslední publikované analýzy (cílová cena 820 Kč/akcii) vzrostla cena akcií Erste Group o 18 %. Ve vztahu k naší cílově ceně tak nynější tržní kurz skýtá cca 4% potenciál růstu. Myslíme si, že trh již do značné míry promítl do ceny akcií ziskový potenciál banky. Při předpokládaném meziročním poklesu čistého zisku banky v letošním roce by případný růst kurzu akcií Erste Bank měla táhnout zejména expanze valuačních násobků. Současné relativní ocenění akcií Erste Group na úrovni 1x P/BV 2017e a 11x P/E 2017 při předpokládané 10% návratnosti vlastního kapitálu a odhadovaných nákladech na vlastní kapitál rovněž ve výši 10 % výraznější prostor pro růst oceňovacích násobků dle našeho názoru neposkytuje. Dlouhodobější přehodnocení relativního ocenění trhem vidíme jako reálné pouze při naplnění předpokladů 1) blížícího se konce uvolněné monetární politiky ECB a postupného růstu úrokových sazeb, 2) udržení relativně stabilní ziskovosti banky a na jejím pozadí dalšího posilování kapitálové pozice a 3) pokračující progresivní dividendové politiky ze strany společnosti. Naši aktuální cílovou cenu ve výši 820 Kč na akcii potvrzujeme. Pro posilování stávajících pozic v akciích Erste Group, případně vstup do nových dlouhých pozic doporučujeme využívat nižších úrovní, než je současný kurz (790 Kč).

Přečtěte si i další díly našeho seriálu "Zaostřeno na StockList"
dílspolečnost
1. ČEZ
2. Erste Bank Group
3. Pegas Nonwovens

Na další díly se můžete těšit v průběhu února. Sledujte náš Twitter, aby vám neunikly.

Michal Křikava
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Autor: Michal Křikava

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

ERBAG494,70+2,89
EFORU95,50+2,14
KOMB477,00+1,92
NOKIA98,00+1,26
GECBA54,20+1,12

Zajímavé poklesy

PKO125,90-3,56
PEGAS756,00-3,32
BABKOFOL216,00-3,14
PVT0,54-1,82
DBK219,80-1,39

Kurzovní lístek

EURnahoru27,220+0,03
HUFdolu7,474-0,06
JPYnahoru21,923+0,39
PLNnahoru5,940+0,13
USDnahoru22,961+0,32

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXnahoru+0,62863,1023.10.20
RMnahoru+1,31484,6623.10.20
DJIAdolu-0,1028 335,5723.10.20
NASDAQnahoru+0,3711 548,2823.10.20
SP500nahoru+0,343 465,3923.10.20
DAXnahoru+0,8212 645,7523.10.20
WIG20dolu-0,592 461,2129.12.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz