Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 1.12.2021 13:27
Akcie.cz»Zpravodajství»Odborné články»PEGAS: Krize ovlivní výnosy minimálně

Zpravodajství

PEGAS: Krize ovlivní výnosy minimálně

11.03.2009 00:00:00 |

Dnes Vám představíme vystoupení posledního zástupce emitenta na konferenci České akcie pořádané českou burzou RM-SYSTÉM - Kláry Klímové ze společnosti PEGAS Nonwovens. Této společnosti někteří analytici předpovídají úspěšnou budoucnost – a to v současné složité situaci. Co PEGAS prostřednictvím své konzultantky pro vztahy s investory na konferenci sdělil?

První část prezentace byla věnována představení společnosti a především specifikům trhu, na kterém podniká. PEGAS je lucemburská společnost kótovaná na burzách v Praze a ve Varšavě, která má 100 % akcií volně obchodovatelných. Vyrábí netkané textilie typu spunmelt na bázi polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE). Zkušenost na trhu sbírá již od roku 1990. V současné době má 389 zaměstnanců a 8 výrobních linek. Vzhledem k současnému portfoliu výroby (2008) dosahuje výrobní kapacita cca 70 000 tun, což společnost pasuje na druhé místo v Evropě. Všechna aktiva má umístěna v ČR.

Roční růst výroby

PEGAS

Struktura výroby (netkané textilie typu spunmelt):

1.) Hygiena – sektor s vysokými maržemi (87 % výroby v 9M 2008). Jde zejména o dětské plenky, dámskou hygienu či výrobky inkontinence pro dospělé.

2.) Technické aplikace (13 % výroby v 9M 2008) pro tyto obory/výrobky: medicína, stavebnictví, nábytkářství, zemědělství, filtry či utěrky.

Výhoda PEGAS: Optimální poloha

Klíčovým regionem pro společnost je střední Evropa – PEGAS je podle Kláry Klímové jediným výrobcem ve střední Evropě, který vyrábí a dodává výrobky pro oblast hygieny. Umístění výroby (v ČR) tak umožňuje využít nízkých nákladů.

Společnost je navíc připravena využít investičních pobídek (viz dále) a v současném závodě ve Znojmě má prostor pro expanzi.

Představená tržní strategie má sedm základních komponent: nejvyšší kvalita, konkurenční ceny (využití nižších provozních nákladů oproti konkurenci), nepřetržitý výzkum, úzká spolupráce se zákazníky při vývoji nových produktů, pravidelné zvyšování výrobní efektivity, včasnost dodávek a pružnost.

Přehled vývoje trhu spunmelt

Trh netkaných textilií typu spunmelt (PP/PE) v Evropě (2004-2009e)

PEGAS

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Evropský trh s netkanými textiliemi typu spunmelt na bázi PP/PE rostl 11 % CAGR (Compound Annual Growth Rate) v letech 2004-2007. Tržní podíl PEGASu v Evropě přitom v tom samém období vzrostl o 14,7 % CAGR – tedy rychleji nežli jeho cílový trh důsledkem pravidelného zvyšování výrobních kapacit (organický růst). Tržní podíl PEGASu v Evropě je nyní 10 % (dle výrobního výstupu za rok 2008).

Přehled vývoje trhu hygieny

Evropský trh netkaných textilií typu spunmelt pro hygienu (2004-2009e)

PEGAS

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Evropský trh netkaných textilií do hygieny rostl o 7,4 % CAGR v letech 2004-2007. Evropský trh netkaných textilií typu spunmelt do hygieny rostl o 16 % CAGR. Tržní podíl PEGASu na evropském trhu netkaných textilií typu spunmelt pro oblast hygieny je odhadován v roce 2008 na 15 %. Výroba PEGASu pro trh hygienických aplikací tedy rostla v tomto období tempem 15 % CAGR v souladu s cílovým trhem.

Trh hygieny je přitom podle Kláry Klímové neycklickou, stále rostoucí oblastí.

Přehled výrobních kapacit v Evropě

Instalované kapacity v % – 2008e konec období (na základě odhadu instalovaných kapacit výroby spunmelt v Evropě na konci roku 2008)

PEGAS

PEGAS je druhým největším výrobcem netkaných textilií spunmelt v Evropě měřeno instalovanou kapacitou. Evropský trh je rozdělen mezi více nežli 30 výrobců a je tak nejčlenitějším regionem. Evropský trh vykazuje stabilní převis exportu nad importem, kolem 98 tis. tun v roce 2007. Podíl kapacit moderních technologií v Evropě se bude dále zvyšovat a očekává se, že dosáhne přibližně 87 % na konci 2008 v závislosti na poptávce koncových zákazníků.

Podle Kláry Klímové někteří konkurenti v současné situaci zavírají část kapacit. O expanzi přes konkurenty však PEGAS podle ní neuvažuje, protože oproti konkurentům si dokáže udržet vysoké marže a o tuto výhodu by tak přišla.

Trh osobních hygienických výrobků v Evropě – hlavní hráči

PEGAS

- Nadnárodní společnosti (P&G, Kimberly-Clark, SCA, Johnson&Johnson, Ontex, apod.).

- Regionální hráči (např. TZMO v Polsku).

- Největší hráč na trhu (P&G) ovládá téměř 50 % trhu a tři největší hráči kontrolují kolem 75 % trhu.

- PEGAS je dodavatelem většiny klíčových výrobců v Evropě – společnost nezveřejnila podíly, ale podle něj jeho zákazníci v podstatě kopírují trh. Největší zákazník PEGASu tvoří 40 % výnosů. Tím společnost vysvětluje i nízkou míru PR, které v jejím případě není nutné pro business (získání zákazníka).

- Trh se sestává ze tří skupin - péče o děti (70 % spotřeby), dámská hygiena (10 % spotřeby) a inkontinence dospělých (20 % spotřeby).

Druhá část prezentace PEGASu patřila klíčovým finančním ukazatelům společnosti, její strategii a výhledu do budoucna.

Finanční výsledky za 9 měsíců 2008: Klíčové údaje

FINANČNÍ VÝKONNOST

Růst výnosů o 22,1 % meziročně za 9M 2008 výsledkem vyšší výroby a ročního nárůstu cen materiálů. EBITDA vzrostla za 9M 2008 o 0,8 % a o 4,7 % ve 3. čtvrtletí 2008.

Ziskovost byla ovlivněna zejména vývojem kurzu české koruny, volatilitou cenových indexů polymerů a vyšší úrovní zásob hotových výrobků vzhledem k nižší poptávce po technických materiálech. Vysoká úroveň čistého zisku 23,5 milionu EUR v 9M 2008 byla dosažena zejména díky nerealizovaným kurzovým ziskům (při posilování koruny důsledek faktu, že většina nákladů je denominována v CZK, zatímco přes 80 % výnosů v EUR) a nižším úrokovým nákladům. Stabilní úroveň čistého dluhu po výplatě dividendy potvrzuje finanční stabilitu. (Rozvaha níže.)

Pokles ziskovosti za 9M byl podle Kláry Klímové způsoben zejména růstem cen elektřiny, materiálů i poklesem marží, resp. cen na trhu v situaci, kdy trh netkaných textilií byl v minulých letech „přeinvestován“. Svou roli sehrála i nová linka.

TRHY A OBCHOD

Pokles cen polymerů pozitivně ovlivnil provozní výkonnost v posledním čtvrtletí 2008 a další pokles cen v roce 2009 je očekáván. Vyšší hladina zásob hotových výrobků je důsledkem nižších objednávek ze stavebnictví v druhé polovině 2008.

RŮST A TECHNOLOGIE

PEGAS získal příslib investičních pobídek na 9. výrobní linku ve výši 30 % investované částky nebo 403,5 milionu Kč. Testovací zařízení na plazmatickou úpravu netkaných textilií bylo spuštěno v prosinci 2008.

Rozvaha za 9m 2008 zde.

Rozdělení výnosů dle produktů

PEGAS

PEGAS

Pozn: Společnost definuje technologicky náročné materiály jako výrobky s vyšší přidanou hodnotou ve smyslu vyšší marže nebo vlastností, jenž neumožňují snadnou substituci konkurencí.

Podíl prodejů do hygieny činil v 9M 2008 86,6 % na celkových výnosech a potvrdil tak silné zaměření na tento segment (na konci roku 2007 byla do provozu uvedena nová linka). Projevil se rostoucí podíl technologicky náročných materiálů na celkových výnosech - 25,5 % v 9M 2008 oproti 21,8 % v roce 2007.

Rozdělení výnosů dle geografie

PEGAS

PEGAS

Pozn.: Výnosy dle geografie jsou členěny dle místa dodávek.

Prodeje do západní Evropy jsou klíčové a zaujímají přes 50 % na celkových výnosech, prodeje do střední Evropy a Ruska vzrostly díky vyšším dodávkám do Polska a ČR. Kategorie „ostatní“ tvoří opravdu malý podíl a často jde např. o jednorázové obchody.

Složení nákladů

PEGAS

PEGAS

Celkové náklady byly ovlivněny novou kapacitou, vyššími cenami surovin a energie a posílením Kč. Polymery a elektřina meziročně vzrostly o 30,8 % a 62,2 % díky vyšším objemům spotřeby a vyšším cenám energie. Projevily se i vyšší odpisy vzhledem k nové lince a posílení koruny.

Strategie a výhled

PREZENTOVANÉ STRATEGICKÉ CÍLE

Technologické prvenství

- Udržet prvenství v technologie na evropském trhu.

- Vyvíjet a dodávat na trh technologicky náročné materiály.

- Spolupracovat se zákazníky a dodavateli ve vývoji nových produktů jako první na trhu-

Příležitosti tržního růstu

- Včasná instalace nových kapacit v souladu s tržní poptávkou.

- Vytvoření dostatečné kapacity k uspokojení poptávky předních výrobců v Evropě.

- Monitorování M&A (merge and aquisition) příležitostí s cílem stát se strategickým dodavatelem globálních zákazníků.

Finanční výkonnost

- Generování výnosů v souladu s růstem trhu.

- Udržení nejvyšších marží v odvětví.

- Užití hotovosti na další expanzi, splácení dluhu a výplatu dividendy.

Výhled na rok 2009

Podle Kláry Klímové jednání se zákazníky na rok 2009 indikují, že výroba by měla být vyprodána. Ke snížení úrovně zásob by měl dojít ve druhém a třetím čtvrtletí 2009. Očekává se další splacení dluhu, pokud se nenaskytnou jiné investiční příležitosti.

Vyšší provozní náklady a nižší poptávka po technických materiálech povede k vyšší konkurenci v segmentu hygieny. Očekává se změna produktového portfolio s rostoucím podílem komoditních materiálů pro hygienu. Plánovány jsou nové projekty z oblasti výzkumu a vývoje na míru šité klíčovým zákazníkům.

Přestože půjde o volatilní rok a bude vyvíjen tlak na marže, očekává PEGAS podle Kláry Klímové dopad na výnosy minimální.

Zdroj: Prezentace PEGAS, konference RM-S České akcie

Čtěte také: ECM: na krizi jsme reagovali jako jedni z prvních

ČEZ: O vysoké marže jsme ochotni se podělit

Skupině ČEZ vzrostl čistý zisk o 11 %: komentář k výsledkům a výhled

Poslední zprávy

Právě diskutujete

Škola investování


Zajímavé vzestupy

EFORU115,00+4,55
FIXZO344,00+2,99
GECBA96,00+1,05
CEZ735,00+0,62
TELEC262,00+0,38

Zajímavé poklesy

OTP1 217,00-9,72
JUVE10,50-9,64
VOW34 101,50-3,88
PKN383,40-3,67
CTP477,00-3,64

Kurzovní lístek

EURnahoru25,525+0,56
HUFdolu6,980-0,27
JPYnahoru19,908+0,55
PLNdolu5,473-0,12
USDnahoru22,465+1,30

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obr?zek

PXnahoru+0,821 368,2913:25:51
RMnahoru+0,53597,5713:22:47
DJIAdolu-1,8634 483,7230.11.21
NASDAQdolu-1,5515 537,6901.12.21
SP500stejne0,004 357,7322.09.21
DAXnahoru+1,6215 345,4513:07:22


Odborné články

Ekonomika ?T24.cz