Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 26.11.2020 18:52
Akcie.cz»Zpravodajství»Odborné články»Daně a jak na ně: Odpovědi

Zpravodajství

Daně a jak na ně: Odpovědi

05.03.2010 00:00:00 | OnlinePriznani

V minulém týdnu jsme vás vyzvali, abyste nám posílali své dotazy ohledně daní ve spojitosti s obchodováním s akciemi. Zde jsou odpovědi na vaše dotazy od odborníka firmy ETS European Tax Services s.r.o.

Jak se zdaňuje prodej akcií?

Zdaňuje se jako "Ostatní příjem" - dle § 10 odst. 1 písm. b) Zákona o dani z příjmů, pokud doba mezi nákupem a prodejem nepřesáhla časový test šest měsíců.

Jsem podnikatel-živnostník a akcie jsem koupil ze svých osobních peněz. Jak budu danit při prodeji před šestiměsíční lhůtou a po ní?

Při nedodržení časového testu § 10 - ostatní příjmy, při dodržení je prodej osvobozen.

Chtěl bych zeptat, zda mi přijde nějaké vyúčtování z obchodů s akciemi (vždy byly do 6 měsíců), nebo jak si mám spočítat zisk/ztrátu z prodeje akcií ke zdanění?

Zisk/ztrátu vypočítáte následovně: příjem (prodejní cena) - daňový výdaj (pořizovací cena navýšená o případné výdaje, které jste měl s uskutečněním nákupu či prodeje - nejčastěji vstupní a výstupní poplatek, poradenské služby, transakční poplatek) = zisk (když je výsledek +), ztráta (když je výsledek -).

Když jsem živnostník, ale do akcií dávám soukromé peníze (již zdaněné) - mám je dávat do základu pro soc.a zdr.poj., nebo nemusím, jelikož obchoduji jako fyzická osoba soukromě a stačí je zařadit pouze do základu k dani z příjmů?

Příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů (sem patří i obchodování s akciemi) do základu daně pro vyměření sociálního a zdravotního pojištění nevstupují.

Není mi jasné, jak se posuzuje časový test 6 měsíců, jsou to celé měsíce nebo v tom hraje roli i den nákupu a den prodeje?

Zákon o dani z příjmů mluví o době mezi nabytím a převodem, to znamená, že je směrodatné datum obchodu.

Odpověď na míru naleznete zde.

Prodal jsem akcii 30.12.09 (datum obchodu/) ale datum vypořádání mi broker napsal až 4.1.2010, přestože jsem za získané peníze z prodeje 30.12. vzápětí zase 30.12.09 nakoupil znovu. Na výpisu Evidenčního účtu ke 31.12.09 mám ale původní stav akcií před prodejem. Které datum je rozhodující pro uplatnění ztráty z prodeje 30.12.09, do kterého roku mohu ztrátu uplatnit?

Pro daňové přiznání je směrodatný prodej akcií, ne vypořádání. Ztrátu si můžete uplatnit do roku 2009, ovšem jen do výše zisků s obchodování s jinými akciemi.

Pokud si příležitostnou činností vydělám méně než 20 000 korun za rok, nemusím z nich platit daň, jak je to u akcií? Taky platí, že když si vydělám jen do 20 000 Kč za rok, tak nemusím platit daň (v mém případě - doba mezi pořízením a prodejem cenných papírů je kratší než 6 kalendářních měsíců)?

Je třeba rozlišovat mezi osvobozením od daně a nutností podat daňové přiznání. Pokud jste obchodovat s akciemi a nedodržel časový limit, musíte podat daňové přiznání. A neplést si pojmy. Příjem nerovná se výdělek. Výdělek 20 000 Kč může být z příjmu 200 000 Kč a výdajů 180 000 Kč.

Jsem tč. osobou vedenou na úřadu práce. Zajímalo by mne, jaký mohu mít roční zisk z obchodování s CP, aby nepodléhat daní z příjmu. Dozvěděl jsem se, že tato částka u osob nevydělečně činných může být do 10 tis. Kč.Týká se to však i pro obchody s CP? Jestliže ano, tak když budu mít zisk z ochodu s CP během roku např. 30 000 Kč, tak částku 10 000 Kč si odečtu z daňového základu a zaplatím daň, pouze ze zbývající částky 20 000 Kč, nebo jsem povinen zaplatit daň z celé třicetisícové částky?

Na otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Pro výši zisku s "nulovou daní" je podstatná výše odčitatelných položek a slev na dani.

Odpověď na míru naleznete zde.

Nakoupil jsem akcie stejného druhu, některé vlastním více jak půl roku. Tedy jsou osvobozené od daně. Někde jsem slyšel systém LIFO a FIFO. Můžu si prodávat jak mi to nejlépe vychází LIFO, nebo první prodat co jsem koupil jako první tedy FIFO ? Já si myslím, že podle svého uvážení.

Musíte použít metodu FIFO. Metoda LIFO není v ČR přípustná.

Pakliže nemá drobný investor za povinnost vést daňovou evidenci, je nějaký zákon či nařízení, které drobnému investorovi (fyzická osoba nepodnikatel) předpisuje párování prodeje-nákupu CP metodou FIFO?

Zákon o daních z příjmů párování nákupu-prodeje cenných papírů neřeší. Směrodatný je časový test. Ale i když nevede daňovou evidenci, musí být schopen FÚ doložit přinejmenším změnové výpisy. Metoda LIFO se v ČR nemůže používat. Záleží tedy na poplatníkovi, zda-li její použití obhájí správci daně tvrzením, že nevede daňovou evidenci.

Mám-li v jednom roce z akciových obchodů ztrátu a druhý rok zisk mohu o tuto ztrátu ponížit zisk v následujícím roce?

Nemůžete. Výnosy z akcií se daní podle § 10 zákona o daních z příjmu, ve kterém nelze pracovat s daňovou ztrátou. Pokud je z transakcí s cennými papíry ztráta, tak dílčím základem je nula.

Před pěti lety jsem uzavřel obchod se ztrátou. Tento rok jsem trochu v plusu. Mohu tuto ztrátu započítat, když je přestávka v obchodech 5 let?

Není to možné - viz odpověď výše.

Po přečtení článku Daně a jak na ně, jsem se dozvěděl, že jako daňový náklad mohu použit úroky z úvěru na nákup CP pouze v případě, že akcie mám vedené v obchodním majetku. To znamená, že musím být vlastně OSVČ, mít živnostenský list a tím i platit měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění? Jinak jako drobný investor tyto úroky z úvěru nemohu použit jako náklad do daňového přiznání pro výpočet daně?

Drobný investor používá k obchodování s akciemi vlastní (zdaněné) peníze. Aby úroky z úvěru byly daňově uznatelné, musel by to být výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů, což souvisí s podnikáním § 7 - 9 zákona o daních z příjmů.

Chtěl bych se zeptat ohledně zdanění CFD (contract for diference). Za rok 2009 jsem na obchodech s CFD vykázal ztrátu. Naopak při obchodování s akciemi jsem vykázal zisk. Mohu tedy zkombinovat tuto ztrátu ze CFD a zisk z akcií pro vytvoření základu daně z ostatních příjmů? V případě že to nebude možné, jde uplatnit ztrátu z CFD v budoucích letech oproti ziskům ze CFD?

Tato kombinace není možná. Případné ztráty z obchodů s akciemi (deriváty) klienti mohou započítat proti celkovým příjmům, vždy však jen z obchodů s akciemi (deriváty).

Lze započíst ztrátu z obchodů s komoditami s výnosy na akciové burze?

Nelze - viz výše.

Odpověď na míru naleznete zde.

Můžete, prosím, potvrdit, že když jsem akcie prodával vždy po době delší než 6 měsíců od jejich nákupu, tak žádné daně neplatím? Týkalo by se toto neplacení i následujícího exemplárního schématu? Leden: nákup 1 akcie. Únor: nákup 1 akcie. Březen: nákup 1 akcie. Duben: nákup 1 akcie. Květen: nákup 1 akcie. Červen: nákup 1 akcie. // Srpen: prodej 1 akcie. Září: prodej 1 akcie. Říjen: prodej 1 akcie. Listopad: prodej 1 akcie.Prosinec: prodej 1 akcie. Jinými slovy: Je i v takovémto exemplárním případě dodržen časový test 6 měsíců ve smyslu nezdanění? (Jestli tomu správně rozumím, tak by tento příklad odpovídal principu FIFO).

Pokud prodáváte po době delší než 6 měsíců, tak je prodej akcií od daně osvobozen. Exemplární schéma: nedá se jednoznačně odpovědět, protože může a nemusí být dodržen časový test. Z příkladu nevyplývá o jaké akcie jde, zda akcie koupená v lednu se prodává v srpnu apod.

Prosím o vaše stanovisko: Po zaregistrování na RMS jsem bezúplatně převedl akcie své manželky, nabyté v kuponové privatizaci na svůj účet. Část z nich jsem odprodal v době kratší než 6 měsíců. Jsem povinen platit daň z tohoto obchodu, když jsme v době kuponové privatizace již byli manželi a žili ve společné domácnosti? V případě, že ano (v tomto státě je možné všechno), jaká by byla cena pořízení prodaných akcií, z níž bych určoval zdanitelnou částku? A konečně jakým dokladem tyto částky prokázat finančnímu úřadu v daňovém přiznání?

S ohledem na časový test nebudete příjem z prodeje těchto akcií danit.

Chci se zeptat, zda mohu započítat ztrátu z obchodu např. s akciemi Erste proti zisku z obchodu s akciemi ČEZ. Nebo tento zisk mohu kompenzovat pouze ztrátou z obchodu s akciemi ČEZ?

Ano, ztrátu z obchodu s akciemi ERSTE můžete kompenzovat ziskem z obchodu s akciemi ČEZ.

Jak zdaní dividendy z Německa za rok 2009 fyzická osoba, daňový rezident ČR? Obchodníkem vyplacena čistá dividenda po zdanění, které činilo 21 %. V daňovém přiznání je potřeba uvést tento příjem v hrubém vyjádření, 15 % lze započítat (odečíst) - Smlouva o zamezení dvojího zdanění, rozdíl mezi oběma sazbami v jednotlivých státech je ale značný.

Do daňového přiznání to uvedete tak, jak jste to popsal.

Měl bych jeden dotaz. Je možné udělat optimalizaci základu daně z prodeje cenných papírů?? Lze některé transakce legálně od daně osvobodit (dostat je do paragrafu 4) tím, že během zdaňovacího období přiřadím nákupy stejné emise akcií k prodané stejné emisi akcií, ale v jiném časovém období? V tomto jiném časovém období jsem samozřejmě taky nakupoval a prodával stejnou emisi.

Zákon o daních z příjmu se samozřejmě zmiňuje o 6měsíčním časovém testu pro osvobození od nutnosti zdanění, nicméně nepoukazuje na nutnost identifikace emise.

Jak danit dividendy Erste Bank?Je nutná refundace v Rakousku?

Do daňového přiznání musíte uvést výši dividend i kolik vám bylo sraženo na dani. Nutno se též podívat na smlouvu mezi ČR a Rakouskem o zamezení dvojího zdanění.

Jak se daní výnosy z denního obchodování na Forexu, komoditách apod. na zahraničních burzách?

Na otázku se nedá jednoznačně odpovědět, protože chybí podrobnější informace, zda-li byla v zahraničí sražena daň apod.

Jak se v daňovém přiznání (jedná se o "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob") uplatňuje daň z dividend zaplacená v zahraničí (konkrétně v USA)? Mám na mysli postup při vyplňování daňového přiznání.

Do daňového přiznání uvedete jak příjem z dividend, tak i daň sraženou v zahraničí. Nutno je rovněž se podívat, zda má ČR s USA podepsánu smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

popis

popis

                                                                                                                                                                                   

Poslední zprávy

1

Daně a jak na ně: Odpovědi:  Telefonica O2

http://ekonomika.ihned.cz/c1-50804070-mobilni-operatori-v-cesku-si-libuji-marze-jim-zustavaji-vysoke

Daně a jak na ně: Odpovědi:  Fio zase perlí.)

23.02.2011 08:26:43 | Fio banka
Mediální společnost CETV (BAACETV) reportovala smíšené výsledky za poslední kvartál roku 2011.

Daně a jak na ně: Odpovědi:  změna

Nový systém obchodování totiž nadále nebude obsahovat poplatky jednotlivých ECN, na která budou pokyny směrovány. Pouze v případě, že klienti budou chtít volbu ECN sami provést, bude každý uspokojený kus investičního nástroje navíc zatížen zvláštním poplatkem. Našim klientům budeme doporučovat ponechání volby ECN na našem US partnerovi a tím využití výhody nízkého poplatku.

Tak si myslím že ta volba, nevolba je ten kámen úrazu. ale rád bych se mýlil. Zvláštní poplatky dříve nebyli.

Daně a jak na ně: Odpovědi:  změna

Tak Fio mění v US obchodníka a píšou, že to bude levnější. Jak jsem na to koukal tak o tom pochybuju a na víc kdo používal Trailing stop tak sním je stop.

1

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

EOAN243,65+0,68
TMR940,00+0,53
BABKOFOL230,00+0,44
PEGAS778,00+0,26
CEZ472,00+0,21

Zajímavé poklesy

DBK242,35-3,06
PVT0,73-2,67
PKN312,10-2,41
PILLE555,00-1,77
EMAN61,00-1,61

Kurzovní lístek

EURnahoru26,135+0,15
HUFnahoru7,235+0,17
JPYnahoru21,068+0,03
PLNnahoru5,840+0,32
USDnahoru21,962+0,23

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXdolu-0,17965,0916:25:31
RMdolu-0,14566,6316:53:42
DJIAdolu-0,5829 872,4725.11.20
NASDAQnahoru+0,4812 094,4026.11.20
SP500dolu-0,163 629,6525.11.20
DAXdolu-0,0213 286,5717:35:30


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz