Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 13.4.2021 12:32
Akcie.cz»Diskuse

Názory investora

Historie příspěvků

KRadek
1 2 3 4 5

O všem možném:  O daních

Miluju odkazy co vedou na 404. Nebo je to vlastně takové poetické, nevíš-li zeptej se, ale stejně uchopíš sám za sebe.

ČEZ:  Danit či nedanit?

U ust. § 4 odst. 1 písm. w)ZDP jde o úhrn příjmů z úplatného převodu CP, nikoliv o rozdíl mezi příjmy a výdaji.
Co se týče nuceného přechodu cenných papírů, pak zde je osvobození ve smyslu písm. x) skutečně až po třech letech držby.

Fórum USA:  dane

Přesně, jak uvádíš, nejsi-li účetní jednotkou, pak se na Tebe principy a způsoby oceňování, dle zákona o účetnictví nevztahují. V případě cenných papírů držených a obchodovaných v rámci samostatné činnosti, se v případě vedení daňové evidence účetní předpisy přiměřeně užijí, ale to je vše. Ust. § 10 se týká příjmů mimo samostatnou činnost dle § 7 a účetní předpisy, zde nemají vazbu na tvorbu základu daně, resp. jeho stanovení. Párování je tak zcela na zvážení dańového subjektu, samozřejmě při dodržení určité elementární logiky.

O všem možném:  priklad z 5. tridy zs

V tom znovu naskočit je cosi víc, je tam schopnost reakce na dané a přitom držení cíle, zatímco v kapitole nepřetržité držby bude i ten, kdo je lapen v neschopnosti reakce na vývoj.

O všem možném:  priklad z 5. tridy zs

Po roce a půl oba 50.

ČEZ:  Předpověď na pondělí a dál

Cipis, nezajdeš na kávu. toyhzj@seznam.cz

ČEZ:  dotaz na dividendu +

mýlit jsem se mohl i já. Vyjdeš z víru, postojíš a již pochybuješ. Jsem rád, že jsem to nakonec našel, ale musím říct, že je to jen pokyn GFŘ, tedy zákonu to není rovno. Bylo-li by to nahraně, pak by to bylo ve prospěch poplatníka, ale takhle mám za to, že nikoliv. Každopádně za smajlíka máš like.

ČEZ:  dotaz na dividendu

to kocan:
Aby nebylo pochyb, věnoval jsem tomu více času a mohu Tě potěšit zdrojem nejpovolanějším - viz Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který v bodě 20 uvádí :
""20. Od daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, pokud doba mezi nabytím a převodem přesáhne dobu 3 let, tzv. časový test (§ 4 odst. 1 písm. w) zákona). V případě, že uvedený časový test není splněn, jsou od daně z příjmu osvobozeny pouze příjmy z prodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn ve zdaňovacím období u poplatníka nepřesáhne částku 100 000 Kč, a to dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona (tento postup platí pro zdaňovací období 2014). Od zdaňovacího období 2015 jsou z prodeje cenných papírůosvobozeny příjmy buď z důvodu uvedeného v § 4 odst.1 písm. v) zákona, tj. že za dané zdaňovací období úhrn uvedených příjmů nepřesahuje stanovený limit 100 000 Kč a neposuzuje se okamžik nabytí cenných papírů nebo na základě časového testu podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona. Osvobození z důvodu výše příjmu a časového testu nelze kombinovat. U cenných papírů nabytých do 31.12.2013 platí osvobození podle § 4 odst.1 písm. w) ve znění platném do konce roku 2013, tj. použije se časový test 6 měsíců pro poplatníky, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenného papíru 5 %.""
Tímto považuji oříšek za rozlousknutý a všichni diskutující mají bod za přínos věci.

ČEZ:  dotaz na dividendu +

to drak a jirka:
jak již jsem uvedl od daně se osvobozuje dle celkového úhrnu příjmů z CP, nikoliv dle části, tj. úhrnu očištěného o další osvobozené příjmy dle jiného ustanovení, neb tak zákon nehovoří, nýbrž výslovně uvádí, osvobozuji pokud úhrn nepřesáhne, jiná podmínka, ale ani výjimka zde není.
Nelomil bych tedy rukama, že bohužel někteří matou klienty, a že na správce daně se nemá cenu obracet. Zůstal bych při tom, že mám názor takový takový, přičemž respektuji že jiný má názor jiný, a pozastavil bych se nad tím, že ve své neomylnosti mohu i chybovat.

ČEZ:  dotaz na dividendu

to karel:
Ok, až na to Fifo. Chápu, že pro osobní pořádek to tak máš, ale můžeš to míti i jinak, neb nejsi účetní jednotka. Každopádně tím nemyslím jeden nákup párovat chvíli tak a chvíli tak. Prostě co popáruji, jen do popárování, a i jak je to pro základ daně výhodnější. Prostě nejsem účetní jednotkou a tedy účetní pravidla na mne neplatí, mohu činit, co mi zákon nezakazuje, a on, nezakazuje :-)

ČEZ:  dotaz na dividendu

to jirka:
uvedením do dap se dostanete jeho algoritmem do daňového základu, tedy tam, kde dle § 23 odst.1 zákona o daních z příjmů nemáte s příjmem osvobozeným od daně být. Prostě neumím to tam uvést a vyjmout to jako osvobozený příjem, není na to nejen důvod to tam uvádět, ale ani řádek k tomu určený.
Zde tedy souhlas s jirkou.

ČEZ:  dotaz na dividendu +

to jirka:
uvedu jen 60 a co s tím souvisí. 50 nechávám na pokoji, neb je osvobozeno - viz §23 odst.1 zákona o daních z příjmů a dále §23 ost.5
Proto tedy uvádím jen oněch 60.
Otázka, že je 60 méně než 100 je odtržená od toho, že úhrn je přes 100, nejde tedy o těch 60, ale důvod proč je 60 v daňovém přiznání. Důvod proč tam je jen těch 60 jsem uvedl.
Logiku to má jen je to o tom, že když něco tak když a dále dle jiného maninelu, byť navazujícího na ten první.

ČEZ:  dotaz na dividendu +

to jirka:
jde o příjmy, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100000 Kč,
tzn. že zde je limit překročen (50+60), neb zákon neříká úhrn, vyjma příjmů osvobozených dle jiného ustanovení.
Ke zdanění tak dojde u těch 60 pro skutečnost, že úhrn příjmů je vyšší, není to nic o tom, že druhý příjem není potřeba uvádět. Prostě k němu došlo, je osvobozen, ale stále je to příjem z úplatného převodu cenných papírů.
Ale nesouhlas beru, skutečně je to striktní výklad, ale prostor pro jiný tam nevidím

ČEZ:  dotaz na dividendu +

to jirka:
výdaje se uplatní do výše příjmů §10 odst.5 a jsou-li výdaje vyšší k rozdílu se obecně nepřihlíží § 10 odst.4 zákona o daních z příjmů. Základ daně je nula a do přiznání bych nic neuváděl, neb není nic ke zdanění.

ČEZ:  dotaz na dividendu +

to kocan:
V případě hranice 100000 se neposuzuje, zda je příjem osvobozen podle jiného ustanovení zákona o daních z příjmů, stále je to příjem. Je-li příjem 110tis. a 50 je osvobozeno dle §4 ost.1 písm.w) tj. z důvodu čas.testu, stále je zde 60 k ponížení o související výdaje a promítnutí do základu daně.

ČEZ:  dotaz na dividendu +

Mám za to, že nad 100000 zdaníš vše, tzn. že nedaníš jen rozdíl nad 100tis., neb osvobození je posazeno podmíněně - pokud nepřesáhne 100, je osvobozeno, tzn. přesáhne-li, není příjem osvobozen. Příjem je dále ponížen o přináležející výdaj a rozdíl zdaněn. Příklad příjmu, co uvádíš je ok, zdaníš těch tebou uváděných 10tis., odečeteš slevy na dani atpod., samozřejmě.

ČEZ:  dotaz na dividendu

Matně si vzpomínám, že se jednalo jen o zahraniční dividendy, ato pro zápočet daně zaplacené v zahraničí. Co je již zdaněno nebo osvobozeno se neuvádí, takže často právě není vidět za co jachta je a to podněcuje zvědavost ;-)

ČEZ:  dotaz na dividendu

Nejsou míchány hrušky s jablky, nýbrž každé zvlášť a součtem pak za položku ovoce do daňového základu. S přiřazením co k čemu opět jen hrušky za hrušky a jablka k jablkům, avšak s tím, že jsem mohl hrušky nakoupit i vícekrát a pak je na mně, který nákup s kterým prodejem popáruji, ale vždy jen hrušky hruškám.

ČEZ:  dotaz na dividendu

Ad 3) již jsem našel - §4 odst.1 písm. v) ""příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100000 Kč,

ČEZ:  dotaz na dividendu

ad 2) účetní metody pro tyto účely neplatí, neb ten kdo daní z titulu §10 nebývá zpravidla účetní jednotkou, jsou-li CP součástí obchodního majetku, tak pak je daněno vždy, neb zde osvobození dle §4 neplatí. Lze tedy ""Lifo"" Fifo"" či cokoliv jiného, prostě párovat dle libovůle, jen to musí mít logiku. Uplatnit účetní pravidla na osoby co nejsou účetní jednotkou a nemají tedy povinnost jim takto danou je proti jejich svobodě a logiku nemá. Nemáš-li tedy odkaz na něco co mi uniklo, pak se rád poučím.
ad 3) toto nemohu v zák.o DP nelézt, vždy se jednalo o limit pro příjmy dle §10, ale zároveň šlo o to, že poplatník neměl povinnost podat daňové přiznání z jiného titulu.
Děkuji a doplnění přijímám ;-)

1 2 3 4 5

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obr?zek

PXnahoru+0,921 106,6012:30:29
RMnahoru+1,03547,6412:28:23
DJIAdolu-0,1633 745,4012.04.21
NASDAQdolu-0,3613 850,0013.04.21
SP500dolu-0,024 127,9912.04.21
DAXnahoru+0,3615 270,3912:10:29


Odborné články

Ekonomika ?T24.cz